Söyleşi: Prof. Dr. Murat Demir’le Biyolojik Çeşitlilik ve Önemi

98

Her iki yerleşkemizde 5. sınıf öğrencilerimiz, “İnsan ve Çevre’’ ünitesinde yer alan biyolojik çeşitlilik ve önemi konusunda merak ettikleri soruları sormak üzere 28-29 Mayıs tarihlerinde İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Demir’le “Biyolojik Çeşitlilik ve Önemi” isimli söyleşiye katıldı.

Öğrencilerimiz bu söyleşide; tür, ekosistem çeşitliliği ve genetik çeşitliliğin ne olduğunu, doğal yaşam için hayati öneme sahip olan çeşitliliği korumanın önemi hakkında bilgi aldı. Ülkemizin biyolojik çeşitlilik bakımından ne kadar zengin olduğunu ayrıca sadece Türkiye’de yaşayan endemik canlılar olduğunu keşfetti.

Bu söyleşide öğrencilerimiz, Türkiye’de biyolojik çeşitliliği tehdit eden etkenlerden özellikle insan kaynaklı olanları, Göller Bölgesi, Karadeniz ormanları, Akdeniz, Toroslar ve Doğu Anadolu’daki biyolojik çeşitliliğin zenginliklerini ve bunları korumak için neler yapılabileceğini öğrendi. Bu etkinlikle öğrencilerimiz, yaptıkları araştırmalar ile merak ettikleri ve akıllarına takılan soruların yanıtlarını da öğrenerek meraklarını giderme fırsatı buldu.