Online Kariyer Günlerimizde Terakkili Mezun Konuğumuz Oldu

2031

Her iki yerleşkemizden hukuk alanına ilgi duyan lise öğrencilerimiz, 24 Ocak Pazar günü mezunumuz Avukat Dr. Ali Cenk Keskin’le “Hukuk ve İş Alanları” konulu söyleşide bir araya geldi. Keskin; hukuk alanında çalışmak isteyen öğrencilerin lise yaşamından başlayarak, hukukun farklı çalışma ortamlarında yaşanacak süreçlere nasıl hazırlanılacağını, hangi özelliklere sahip olunması gerektiğini detaylı ve kapsamlı bir şekilde öğrencilerimizle paylaştı.

Keskin, bireyin kendisini ve dünyayı anlamak için lise eğitiminin önemli bir dönem olduğunu belirtti. Hukuk eğitiminin ezbere dayanmadığını, aksine bir mantık ve yöntem eğitimi olduğunu anlattı. Hukukun bir nosyon, analitik bir düşünce biçimi olduğunu söyledi. Hukuk eğitiminin sadece bir meslek kazandırmadığını aynı zamanda kişinin yararlanacağı birçok beceri de kazandırdığını ifade etti.

Hukuk fakültesini bitirdikten sonra; savcı, avukat, hakim, akademisyen olmak gibi farklı alanların seçilebileceğini, bu seçimler sonrasında da alınması gereken eğitimler, stajlar, girilmesi gereken sınavlar olduğundan bahsetti. Hukukta uzmanlaşmanın önemli olduğunu, bilgi çağında birçok meslek için de uzmanlaşmak gerektiğini, derinleşmenin çok önemli olduğunu ifade etti. Farklı alanlarda uzmanlaşan hukuk bürolarının yanı sıra uluslararası veya günlük anlaşmazlıkların çözümleriyle de uğraşan hukuk bürolarının olduğunu belirten Keskin uzmanlaşan bir büronun çalışma konularına örnekler verdi.

Hukuk eğitimini iyi bir üniversitede almanın önemine değinen Keskin; Galatasaray, İstanbul, Marmara üniversitelerinin eğitim kalitesinin güçlülüğüne vurguda bulundu. Öğrencilerimizden gelen vakıf üniversitelerinden hangi üniversiteleri seçmeliyiz sorusuna Bilkent, Koç ve Bilgi Üniversitelerinin Hukuk bölümlerini düşünebileceklerini, önerebileceğini ifade etti.

Yurtdışında hukuk eğitimi almayı düşünen öğrencilerin, eğitim aldıkları veya yaşamak istedikleri ülkede çalışabilmelerinin ön koşulunun “o ülkenin vatandaşı olmaları” gerektiği bilgisini paylaştı. Ancak yine de farklı bir ülkede avukatlık yapabilmek için girilecek sınavlar ve ayrıca eğitimler alınması gerektiğini belirtti.

Hukuk eğitimi sonrasında başarılı olmak için yabancı dil bilgisinin gerekliliğini aktardı. İngilizcenin yanısıra Rusya, Çin gibi dünya ticaretinde önemi olan ülkelerin dillerini de öğrenmenin önemine değindi. Bu dilleri bilmenin değişen yenidünya düzenindeki iş dünyasında yeni fırsatlar getirmesi açısından son derece önemli olduğuna değindi.

Son yıllarda kadın hukukçuların sayının arttığını, başarılı kadın hukukçuların bu alana güç verdiğinden bahsetti.

Dijital çağın hukuk alanına etkisinden bahsederek, bilişim hukuku, yapay zeka, blockchain, kripto para gibi kavramların hukuk alanının geleceğinde önemli yer tutacağını söyleyerek, bu alanda eğitim alacak öğrencilere bu konularda da bilgi sahibi olmalarını hatırlattı.

Keskin konuşmasının sonunda; bir Terakki Mezunu olarak, hukuk alanını seçmek isteyen öğrencilerin kendisini ziyaret edebileceklerini, daha detaylı olarak da yardımcı olabileceğini belirtti.