Öğrencimizden Öğretmenlerimize Eğitimde Yapay Zeka Sunumu

858

Levent Yerleşkemizden ortaokul 5C sınıfı öğrencimiz Baray Şirali, 14 Haziran Çarşamba günü 5. sınıf öğretmenlerimize “Eğitimde Yapay Zeka Kullanımı” konulu bir sunum yaptı.

Öğrencimiz, sene boyunca ilgi duyduğu “Yapay Zeka” alanı üzerine farklı kaynaklardan araştırmalar yaptı, alandaki son yenilikleri/haberleri yakından takip etti ve Bilişim Teknolojileri bölümü öğretmenlerimizle paylaşımlarda bulundu. Ardından hazırladığı sunumuyla, , yapay zeka teknolojisinin eğitimde kullanımıyla ilgili öğretmenlerimizin farkındalıklarının artmasını ve yapay zeka temelli araçları nasıl kullanabilecekleri konusunda onlara ilham vermeyi amaçladı.

ChatGpt gibi bir dil modelinin, öğrencilerin öğrenme materyallerine erişimini artırabileceğini, öğretmenlere müfredat geliştirme ve öğrenci geri bildirimi gibi görevlerde yardımcı olabileceğini ve öğrencilerin yaratıcılığını destekleyebileceğini anlattı. Öğretmenlerin ve öğrencilerin yapay zeka teknolojilerini eğitim ve öğretim süreçlerine nasıl entegre edebileceklerine dair somut ve faydalı uygulama örnekleri aktardı. Öğretmenlerin ve öğrencilerin gözünden yapay zeka teknolojisinin kullanım alanlarını paylaştı. Ayrıca farklı branşlara yönelik örnek senaryolar üzerinden ChatGpt’nin kullanım alanlarına dair örnekleri sundu.