Öğrencilerimiz TUBİTAK Projeleriyle İstanbul Avrupa Bölge 3.sü

2585

TÜBİTAK’ın düzenlediği ve 12 bölgede toplam 13.775 proje başvurusunun yapıldığı 46. Ortaöğretim Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması’nda 745 proje arasından Levent Yerleşkemizden öğrencilerimiz Deniz Köse (11 IB-FM) ve Lal Ateşoğlu (11 IB-FM) matematik; Çağan Deniz (12A) ve Gizem Yener (12A) ise biyoloji dalında yaptıkları projelerle İstanbul Avrupa Bölge 3.sü oldu.

Biyoloji Projemiz:

Öğretmenimiz Fatmagül Funda Doğan danışmanlığında “Mezotelyoma Kanserine Neden Olan Erionit Mineralinin Kara Lahana (brassica oleracea acephala) ve Kabak (cucurbeta pepo) Ekimiyle Topraktan Uzaklaştırılması”

Matematik Projemiz:

Öğretmenimiz Nurettin Zafer Erdoğmuş danışmanlığında: “Hesap Makinalarında Belli Tuşlara Tekrarlı Basımlardaki Sabitlenmenin Özyinelemeli Diziler Yardımı ile İncelenmesi”