Öğrencilerimiz “Kamusal Akıl, Kamusal insan” Atölyesinde Buluştu

1838

Levent Yerleşkemizde lise 11. sınıftan gönüllü öğrencilerimiz, 26 Nisan Cuma günü Felsefe Amfisi’nde “Kamusal Akıl, Kamusal İnsan” atölyesi gerçekleştirdi.

Lise Sosyal Bilimler ve Felsefe Bölümümüzün düzenlediği atölye çalışmasının ilk bölümünde bir yolcu otobüsünde yaşanmış bir olayı okuyan öğrencilerimiz, gruplarında olaya dahil olan farklı karakterlerin olay karşısındaki tavır ve tutumlarını incelediler; alınan tutumlardaki sorunlu yanları deşifre ederek nasıl bir tutum alınması gerektiğine ilişkin fikir oluşturdular. Daha sonra gruplar çıkarımlarını birbirleriyle paylaştı ve tartıştı.

İkinci bölümde ise öğrencilerimize “Parkta çekirdek yiyip kabuklarını yere atmak normal midir?”, “Etrafta polis yoksa, emniyet şeridinden 20 arabanın önüne geçmek nasıl bir tutumdur?”, “’Toplum’u herhangi bir ‘kalabalık’tan ayıran şey nedir?”, “Bir trafik çevirmesinde, trafik polisine ‘abi…’ diye seslenmek normal midir?”, “Polis, vergi memuru vb… karşısındakini ‘azarlayabilir’ mi?”, “Hukuk devleti ne demektir?”  gibi sorular yöneltildi ve gündelik hayatta karşılaşabildiğimiz bir meselenin “Kamusal Akıl” ve “Kamusal İnsan” kavramlarıyla nasıl bir bağlantısı olabileceği sorusu üzerine bir tartışma yürüttüler.

Gündelik hayattan örnekler üzerinden bireysel ve toplumsal tutumları, “kamusal akıl” kavramının bireysel ve toplumsal yaşantıları belirleme gücünü ve kamusal aklın yitirildiği durumlarda bireysel ve toplumsal düzeyde nasıl sorunlarla karşı karşıya kalınabildiğini kavramak üzere yapılan atölye çalışmasında öğrencilerimiz heyecanla tartıştılar.

Atölye çalışmasına katılan öğrencilerimiz, yaptıkları tartışmayı daha sonra bir sunuma dönüştürerek, sınıflarına taşıyacaklar. Böylece, tüm 11. sınıf öğrencileri kamusallık sorunsalıyla tanışmış olacak.