Lise Öğrencimizin Yazısı Uluslararası ESU Dialogue Dergisi’nde

6500

Levent Yerleşkemizden lise öğrencimiz Ece Özer (12 IB TM), geçtiğimiz yıl ESU (English Speaking Union) International Public Speaking Competition adlı topluluk önünde konuşma yarışmasında Türkiye birincisi olarak Londra’daki dünya finallerine katıldı. Burada 50 ülke arasında ilk 18’e girerek yarı final başarısı elde etti. Yarışmada sunduğu fikirlerin orijinalliğinden etkilenen ESU Genel Merkez yetkilileri ise 50 yarışmacı arasından öğrencimizin “This House believes that the Europe Union as an Institution has succeeded” başlıklı yazısını seçerek, senede iki defa çıkardıkları “ESU Dialogue Magazine” dergisinin Kış 2016 basımında yayımladı.

Her yıl düzenlenen ESU International Public Speaking Competition; dünyadaki lise ve üniversite öğrencilerinin topluluk önünde İngilizce olarak kendini ifade edebilme becerilerini geliştiriyor.

Öğrencimiz, üç senelik ESU tecrübesinin geleceğe dair kendisinin daha umutlu olmasını sağladığı bir deneyime dönüştüğünü ifade etti. Ardından bu deneyimin ona kazandırdıklarını şu sözlerle dile getirdi: “10. sınıfta başladığım münazara ve topluma hitabet çalışmaları beni bu üç senelik dönemde entelektüel açıdan geliştirmekle beraber bugünün dünyasındaki birçok sorunu da sorgulamamı ve olası çözümler üstünde düşünmemi sağladı. ESU ile tanışmam 10. sınıftaki Winter Debate Academy ve 11. sınıftaki ESU Public Speaking Türkiye seçmelerinde 1. olup katıldığım Londra ESU Uluslararası Topluma Hitabet Yarışması’nda tanıştığım insanların ve yaşadığım kültürel etkileşimin birey olarak gelişmemde etkisi büyüktür. Kendim gibi birçok gencin de aktif bir biçimde münazara çalışmalarında bulunduğu ve kendi etkin alanlarında istekli oldukları sürece dünyamızın daha güzel bir yer haline geleceğini düşünüyorum.”

eceozerpdf