Karneler İyi Okunmalı

1942

Bu hafta sonu okuldan karne alacak milyonlarca öğrenci kadar onların anne-babaları hatta yakın çevrelerinde bulunan diğer insanlar da karne heyecanını yaşayacaktır. Karne, belirli bir eğitim-öğretim süreci sonunda öğrencinin çalışmalarını herkesin anlayabileceği şekilde belirleyen bir değerlendirmedir.

Öğrencilerin kişisel yeterlilikleri, yetkinlikleri alışkanlıkları, öğrenme biçimleri, ilişkileri yönetme süreçleri, okul iklimi gibi pek çok değişken akademik başarıyı etkiliyor. Ancak anne baba tutumu bunların içerisinde en belirleyici olanı.
Okul başarısına ilişkin yapılan araştırma¬larda, akademik başarısı düşük ve sınıfta kalma riski taşıyan öğrencileri diğer öğrencilerden ayıran en önemli etkenin, anne-baba desteği ve ilgisinden yoksunluk olduğunu gösteriyor.
Yine benzer araştırma sonuçları çocukların başarısızlıklarının yaşları ve sınıf seviyeleri arttıkça yükseldiğini gösteriyor. Pek çok sorunla boğuşan genç ergenler akademik başarısızlıklarında ailelerini yanlarında değil karşılarında buluyorlar. Bunun sonucunda sosyal ve duygusal açıdan yeterince beslenmeyen çocuklar doğal olarak başarılı olamıyorlar.
Anne babalar bilmelidirler ki;

  • Karne sonuçları hem çocukların hem de anne babaların kendilerini değerlendirebilecekleri bir fırsattır, sonucu doğru okuyabilirlerse.
  • Eldeki karne bir sürecin değerlendirildiği bir belgedir. Eksiklikleri görebilmek için sürece geri dönüp bakmayı gerektirir. İyi notların yanında zayıf notlar almasının da normal olduğunu ve bu durumun çalışarak düzletilebileceğini bilin.
  • Eğitim açısından destekleyici bir tutum içinde bulunan ailelerden gelen çocukların okul başarıları daha yüksek oluyor.
  • Sıcak bir aile ortamı ve güven duygusu okul başarısının yükselmesinde önemlidir.
  • Okul ile düzenli iletişim içinde bulunan, bu ortak anlayış içinde çocuğuna eğitim desteği sağlayan velilerin çocukları okul başarılarının daha da yüksek olmaktadır.
  • Akademik başarı bütünsel başarısının göstergesi değildir. Kişilik değerlendirmesi ise asla değildir.
  • Kıyaslanmak hiçbir insanın hoşuna gitmez, birey olarak tüm çocuklar değerlidir. Onlara hak ettiği değeri mutlaka verin.
  • Başarı koşuluna bağlı bir sevgi olamaz.
  • Başarılı öğrencilerle hak edici bir övgü ve motivasyon gerekir, ancak bu abartılı bir sevince dönüşmemelidir.

Alpaslan Dartan
Rehberlik ve Psikolojik Danışma Servisi Koordinatörü
Terakki Vakfı Okulları