İpek Yolu’nda Türkler

1929

Her iki yerleşkemizden 6. sınıf öğrencilerimiz, 16 – 20 Şubat tarihlerinde İpek Yolu’nun toplumlar arası siyasal, kültürel ve ekonomik ilişkilerdeki rolünü bilgisayar laboratuvarında web 2.0 araçlarından “Kahoot” ile hazırlanan yarışmada öğrendi.

Bilgisayar destekli bu öğretim etkinliğinde öğrencilerimiz ünite boyunca işledikleri konuları eğlenerek, yarışarak pekiştirdi.