IB Öğrencilerimiz “SupportED” Projesini Hayata Geçirdi

2056

Tepeören Yerleşkemizde lise IB öğrencilerimiz; Yaratıcılık, Eylem ve Toplumsal Hizmet (Creativity, Activity, Service – CAS) çalışmaları çerçevesinde “SupportED” projesini hayata geçirdiler. Bu proje kapsamında Kurtdoğmuş İlkokulu öğrencileri, 27 Aralık Perşembe günü Terakki’yi ziyaret etti. Misafir öğrencilerimiz, okulumuza yaptıkları bu ziyaret sırasında projede yer alan gönüllü öğrencilerimiz ve Destination Imagination (DI) Kulübü öğrencilerimizle çeşitli DI etkinlikleri gerçekleştirdiler. Ardından kimya laboratuvarımızda fen deneyleri yaptılar.

Okullarımızda uygulanan Uluslararası Bakalorya Diploma Programı (International Baccalaureate Diploma Programme – IBDP) kapsamında gerçekleşen bu projeyle öğrencilerimiz; şehirden uzak çevre okullarda eğitim-öğretimi desteklemeyi, Terakki’nin bilgi, birikim ve olanaklarını paylaşmayı, küçük yaştaki öğrencilerin gelecek planlarına olumlu etki etmeyi amaçlıyor.

Öğrencilerimiz ilk olarak, Tuzla ve yakın ilçe Pendik içinde yer alan okullardan kırsal kesimde kalan, şehrin imkanlarından uzak okullardan Kurtdoğmuş İlkokulu’nu (Pendik) Aralık ayında ziyaret etti. Oradaki öğrenci ve öğretmenlerle tanıştılar, okul ve öğrenciler hakkında bilgi edindiler. Ardından, bu proje kapsamında yapılabilecek çalışmaları planladılar. Okulun ve öğrencilerin ihtiyaçlarını belirlediler. Bu ihtiyaçların giderilmesi için bir eylem planı çıkardılar. Daha sonra, kaynaşmak üzere 27 Aralık’ta Terakki’ye davet ettikleri Kurtdoğmuş İlkokulu’nun ziyareti için planlamalarını yaptılar, komisyonlarını kurdular ve çalışmalarını tamamladılar.

Bu hazırlıklar kapsamında kurulan “Food for Fund – 3F Sosyal Kantin”de öğrencilerimiz, hazırladıkları yiyecekleri satarak bütçe oluşturdu. Daha sonra oluşturdukları bu bütçeyle misafir öğretmen ve öğrencilerimize yeni yıl dilekleri yanında hediyelerini verdiler.

Kule İnşası ve Doğaçlama Skeç

Ayrıca misafir öğrencilerimiz Terakkili öğrencilerle; akademik yaşamlarında ve sonrasında ihtiyaç duyacakları problem çözme, eleştirel düşünme, zaman yönetimi, takım çalışması yapabilme gibi becerilerini geliştirmeye yönelik çeşitli DI etkinlikleri yaptılar. Etkinlikler öncesinde oluşturulan takımların ısınması için küçük bir dans etkinliği gerçekleşti. Daha sonra takımlar, teknik ve teatral olmak üzere iki görevi yerine getirmek üzere ayrıldı.

Teknik görevde öğrenciler, belirlenen süre içinde günlük yaşamda farklı amaçlarla kullandıkları ataç, etiket, pipet gibi malzemelerle yönerge doğrultusunda ayakta duran en uzun kuleyi inşa ettiler. Teatral görevde ise öğrenciler, hayal güçlerini kullanarak verilen bir konu ile ilgili doğaçlama bir skeç hazırladılar ve belirtilen süre içinde sundular.

Bu projeyle; sosyal sorumluluk duygularını, farklı yaş gruplarından öğrencilere karşı tutumlarını, farklılıklara karşı olan olumlu davranışlarını geliştiren öğrencilerimizin proje hazırlama ve yürütme becerilerinin desteklenmesi, farklı okul, öğrenci ve öğretmenlerle tecrübelerinin artırılması hedefleniyor.