Geçmişimi Öğreniyor, Kültürümü Tanıyorum

2255

Her iki yerleşkemizden 6. sınıf öğrencilerimiz,  2 – 3 Mart  tarihlerinde Sosyal Bilgiler dersinin İpek Yolu’nda Türkler ünitesinde geçmişte kurulan Türk devletlerinde yaşamış devlet adamları, yazarlar ve bilginlerle ilgili çeşitli etkinlikler yaptı.

Etkinliğin amacı; öğrencilerimizin işbirlikli çalışma ve yaratıcılık becerilerini geliştirebilmek. Bu kapsamda öğrencilerimiz grup çalışmaları ile posterler hazırladılar ve ürünlerini sınıf arkadaşlarına sundular. İkinci aşamada Türk kültürü ile ilgili sınıf içi drama etkinlikleri gerçekleştirdiler.