Edebiyat Derslerinden Dünyaya Bakış

1113

Her iki yerleşkemizden lise hazırlık sınıfı öğrencilerimiz,  24 Mayıs Pazartesi günü, Türk Dili ve Edebiyatı derslerinde edebiyat öğretmenlerimiz Zehra Tuygun Pehlivan ve Neslihan Gülener rehberliğinde ‘Edebiyat Derslerinden Dünyaya Bakış’ konulu bir etkinlik gerçekleştirdi.

Etkinlikte, yıl boyunca sürdürülen edebiyat derslerinin kazanımları ve derslerde yürütülen çeşitli etkinlikler üzerinden öğrencilerimizin edebiyatla kurdukları bağı ve edebiyatın dünyaya bakış açılarına katkısını değerlendirdikleri bir söyleşi yapıldı. Bu etkinlikte öğrencilerimiz edebiyat derslerinin dünyalarını nasıl anlamlandırdığını kendi yaşamlarından örneklerle ortaya koydular. Bazı öğrencilerimiz ise dönem başındaki bakış açıları ile dönem sonundaki bakış açılarını karşılaştırarak daha empatik bir tavra büründüklerinin altını çizdiler. Yıl boyunca okutulan kitaplar, gerçekleştirilen metin analizleri, çevrim içi müze ziyaretleri, film okumalar gibi pek çok etkinliğin kendilerine neler kattığını ölçüp değerlendirdikleri bir de anket düzenlenen öğrencilerimiz, duygu ve düşüncelerini anket sonuçları üzerinden somut verilerle yorumlama fırsatı buldular.

Anket sonuçlarını analiz ettiklerinde öğrencilerimizin çoğunun dersler aracılığıyla edebi zevklerini geliştirdikleri, edebiyatla bağ kurdukları ve bu durumun kişisel gelişimlerine katkı bulunduğu yönünde sonuçlar ortaya çıktı. Yıl boyunca yapılan yazılı ve sözlü etkinliklerin, kendilerini ifade etme becerilerine büyük katkı sunduğundan da bahseden gençlerimiz, entelektüel dünyalarına bakma, onu besleme ihtiyaçlarını edebiyatla birlikte keşfettiklerini söylediler.

Ankette yer alan kısa yanıtlı soruya “Edebiyatla birlikte artık …….. bir insanım.”  sözündeki boşluğa daha kültürlü, daha bilgili, daha açık görüşlü, daha empatik, daha coşkulu, daha sorgulayıcı gibi cevaplar verdiler. İlk kez edebiyat dersiyle tanışan gençlerin ders ile oluşturdukları bağ ve bu bağı ifade etme yetenekleri ümit vericiydi.