Çocuklarda/Ergenlerde Cinsel Gelişim Sürecinin Desteklenmesi

2935

Levent Yerleşkemizden velilerimiz 07 Mayıs Cumartesi günü, Tepeören Yerleşkemizden velilerimiz ise 14 Mayıs Cumartesi günü “Çocuklarda/Ergenlerde Cinsel Gelişim Sürecinin Desteklenmesi” konferansında Türkiye Aile Planlaması Vakfından eğitmen/danışman Efsun Sertoğlu’yla buluştu.

IMG_0158

Terakki ve Türkiye Aile Planlaması Vakfı işbirliğinde 2005 yılından beri gerçekleştirilen çalışmalarla ilgili bilgi veren Sertoğlu, cinsellik kavramı hakkında paylaşımda bulunurken cinsel gelişim alanının desteklenmesinin çocuk ve ergenlerde oldukça önemli bir rol oynadığını vurguladı.

Sertoğlu, çocuk ve ergenlerin cinsellik konusunda bilgi ve destek ihtiyacını yetişkinlerin kendi çocukluklarındaki meraklarından da yola çıkarak anlayabileceklerini anlattı. Çocukların bilgi ihtiyacı yanıtsız kaldığında yanlış ve riskli bilgi kaynaklarına yöneldiklerini belirtti. Bu noktada sadece okulda verilen eğitimin de yeterli olmayacağını, mutlaka ailelerin bu konuda çocuklarıyla konuşabilecekleri zemini yaratmalarının önemli olduğunu dile getirdi. Bilgi verirken nasıl bir içerikte sunulduğu, çocuğun hazır oluşuna uygunluğu, bastırmadan ve kışkırtmadan uzak bir dil seçmenin gerekliliğini vurguladı.

Ebeveynlerin genel olarak kendilerini yetkin hissetmeme, öncelik vermeme veya erteleme, çocuk ve cinsellik kavramını bir arada düşünememe nedeniyle bu konuyu yok sayarak çocuklarıyla konuşmamayı tercih ettiklerini söyleyen Sertoğlu, çocuğun cinsellik kavramına bağlı gelişimini kabul etmenin önemi üzerinde durdu. Ancak bu şekilde bedeniyle barışık, kendi sınırlarının farkında, kendini istismardan koruyabilecek çocuklar yetiştirilebileceğini dile getirdi. Cinsel sağlık eğitiminin bir parçası olarak çocuğun bedeninin sorumluluğunun kendisine teslim edilmesinin de önemini vurgulayan Sertoğlu, özellikle küçük yaştan itibaren banyo/tuvalet eğitimi, bedenin mahremiyeti gibi konuların ebeveynlerin gündeminde yer almasını söyledi.

Çocukla cinsellik kavramına ilişkin konuşacak ebeveyn belirlenirken, kimin çocukla evde daha rahat iletişim kurabildiği, bu konuyu suçluluk hissettirmeden ve aynı zamanda kışkırtmadan hangi ebeveynin ele alabildiğinin düşünülmesi gerektiğini ifade etti. Özellikle ergenlik çağına yaklaşan bir çocukta cinsellik üzerine bilgilerin paylaşılmasının ebeveynin sorumluluğu olduğunu belirten Sertoğlu, eğer çocuk bu konuda sorular sormuyorsa bile, bunun için fırsatlar yaratılmasından bahsetti. Cinsellik kavramının yanı sıra ayrımcılık, cinsiyetçilik, toplumsal eşitlik konularını ele almak için de fırsat eğitimlerinin önemli olduğunu vurguladı.

Sunumunda, okullarda yapılan çalışmalar, seviyeler bazında ele alınan konulara yer veren Sertoğlu, cinsel sağlık eğitimini gerçekleştirirken temel ilkeleri, yaklaşım ve sorumluluklarının neler olduğunu velilerimizle paylaştı. Velilerimizin sorularını cevapladıktan sonra sunum sona erdi.