CNN Türk Ekonomi Müdürü ve Gazeteci Emin Çapa Konuğumuz Oldu

2383

Levent Yerleşkemizden 7. sınıf öğrencilerimiz, 15 Ekim Perşembe günü CNN Türk Ekonomi Müdürü ve gazeteci Emin Çapa ile “Türkiye’de Nüfus ve Göç Sorunları” konulu konferansta bir araya geldi.

Öğrencilerimizin Sosyal Bilgiler derslerinde “Ülkemizde Nüfus” ünitesinde öğrendiği konuların, güncel yaşamla bağlantısını kurmalarını sağlamak için Ortaokul Sosyal Bilgiler Bölümümüzün gerçekleştirdiği konferansta Çapa, disiplinlerarası bir yaklaşımla öğrencilerimizin içinde yaşadıkları zamanı, mekanı ve güncel sorunları sorgulamasına yardımcı oldu.

DSC_2995 terabook

Çapa konuşmasına, insanın evrendeki yerini sorgulayarak başladı. “Büyük Patlama”dan “Evrim Ağacı”na evrenin tarihinde insanın yerine değindi. Ardından dünyada meydana gelen ve çığır açan değişimlere, öğrencilerimizin içinde bulunduğu dünya ile önceki nesiller arasındaki farkları ele aldı. Ateş, tarım ve buharlı motorun icadının dünyayı nasıl değiştirdiğini ve bu değişimin günümüze ve genç yaştaki öğrencilerimizin yaşamına yansımalarını örneklendirdi.

Konferansın ikinci bölümünde Çapa, dünyadaki değişimler bağlamında Türkiye nüfusunun özelliklerini istatistiki verilerle yorumladı. 2012 – 2075 yılları arasındaki nüfus projeksiyonlarından yola çıkarak, günümüzdeki çocuk ve genç nüfusun 2075’e gelindiğinde yaşayacağı dünya ve ülkenin sorunlarına odaklandı. Ülkemizde çalışma çağındaki nüfusun %50’sinin iş yaşamına katılmadığını, özellikle kadınların iş yaşamına katılım oranının gelişmiş ülkelere göre oldukça az olduğunu belirtti. Ülkemizin ekonomik ve sosyal gelişmişlik düzeyinin artması için genç nesillerin eğitiminin, kadınların iş yaşamına katılımının artması gerektiğini vurguladı. Fransız şair Verlaine’in gençliğin değeriyle ilgili bir şiirinden bölümler paylaştı. Ülkemizin ve dünyanın en önemli sorunlarından biri olan göç olgusu ile ilgili bilgi verdi.

Çapa, konferansın sonunda öğrencilerimize evrendeki yerimizi hatırlatarak onların “büyük fotoğrafı” görmelerini sağladı. Gelişmiş ülkelerde bilimsel alanda evrenle ya da insanla ilgili yapılan çalışmaların yeni çığırlar açtığını ve geleceğin bu yönde şekilleneceğini ifade etti. İçinde bulunduğumuz dünyanın ve ülkenin eşsizliği karşısında, daha yaşanabilir bir gelecek için eğitimli, nitelikli ve üretken bireyler olmak için hepimize görevler düştüğünü hatırlattı.

Öğrencilerimiz, Çapa’nın astronomiden ekonomiye, nüfus biliminden tarihe, edebiyattan güncel yaşama değindiği konuların zenginliğinden çok etkilendi. Çapa da öğrencilerimizden gelen sorular ve aldığı cevaplar karşısında onların donanımını takdir etti ve “geleceği inşa edecek sizler gibi iyi eğitim almış bireyler olacak” sözüyle konferans sona erdi.