26 Eylül Dil Bayramı’nda Öğrencilerimizden “Sessiz Eylem”

570

Her iki yerleşkemizde 25-29 Eylül tarihleri arasında Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, hazırlık ve 9. sınıf öğrencilerimizle birlikte “Sessiz Eylem” etkinliği gerçekleştirdi. 26 Eylül Dil Bayramı kapsamında düzenlenen etkinliklerde öğrencilerimiz, edebiyat öğretmenleri rehberliğinde Türkçenin önemini, değerini vurgulayan çeşitli sloganlar ürettiler ve ürettikleri sloganları kullanarak pankartlar hazırladılar.

Öğrencilerimiz afişlerinde “Dile Sahip Dünyaya Sahip, Turkche Değil Türkçe, Dilini Yabancılaştırma Diline Yabancılaşma, Bir Milletin Kalbidir Lisan Kıymetini Bilmeli İnsan, Aynı Dilden Konuşalım” gibi sloganlar kullandılar. Hazırladıkları pankartları gruplar hâlinde sınıf, koridor, bahçe, yemekhane gibi okulun çeşitli alanlarında arkadaşlarıyla paylaştılar.

Öğrencilerimiz Dil Bayramı’nın 91. yılında düzenlenen etkinliklerde; dilimize sevgi ve saygıyı geliştirmek, dilimizin önemini kavratmak, dile sahip çıkma bilincini oluşturmayı vurgulamak, dilin doğru ve güzel kullanımına ilişkin farkındalık yaratmak amaçlarıyla hareket ettiler.