Ortaöğretim Seviyesinde “Haber Niteliği Taşıyan” Tek Proje Terakki’dendi

3753

Tepeören Yerleşkemizde 2015’ten beri gerçekleştirilen “Geri Dönüşüm Muhteşem Olacak” isimli proje, Eğitim Reformu Girişimi (ERG) tarafından ortaöğretim seviyesinde “haber niteliği taşıyan” tek proje olarak seçildi.

Türkiye’nin önde gelen vakıflarının desteklediği bir girişim olarak 2003 yılında kurulan ERG, “herkes için kaliteli eğitim” vizyonu doğrultusunda 2004 yılından bu yana her yıl Eğitimde İyi Örnekler Konferansı (İÖK) düzenliyor. Bu konferansın amacı, üreten ve iyi örneklerini paylaşmak isteyen eğitimcilerin bir araya gelmesini sağlayacak yeni platformlar oluşturmak.

Haber yapılmasının yanı sıra Eğitimde İyi Örnekler Konferansı’nda sunum olarak da yer alan bu projemizde lise öğrencilerimiz, Biyoloji Öğretmenimiz Elife Köse danışmanlığında vermikompost (solucan gübresi) yaptılar. “Doğada atık yoktur. Bir canlının atığı başka bir canlının besinidir’ gerçeğinden yola çıkarak başlattıkları bu proje kapsamında öğrencilerimiz, civar köylerden edindikleri yanmış hayvan gübresiyle bahçe, marangozhane mutfak atıkları ve çay kahve posalarını karıştırarak yaptıkları vermikompostu okulumuzdaki bostanda kullanıyorlar. Solucanlar üretmiş oldukları vücut sıvıları ve kompostlaştırdıkları organik maddeler sayesinde toprak kalitesini artırmaya ve daha sağlıklı bitkiler üretilmesine katkıda bulunuyor.

biyoloji projesi

Lise öğrencilerimiz Erinç Utku Öztürk ve Kayra Kapran’ın liderliğinde başlayan bu proje, her yıl yapılandırmacı bir yaklaşımla ilerliyor. Anaokulundan liseye tüm paydaşlarımızın katılımıyla gerçekleştirilen bu projede, Danimarka’da bir liseyle yaptığımız değişim programı kapsamında okulumuzu ziyarete gelen öğrenci ve öğretmenler de yer aldı.

Projemizle ilgili 8 Nisan Pazar günü Fox TV’de yayımlanan haberi buradan izleyebilirsiniz.

caddebostan

Ayrıca, Sabancı Üniversitesi Eğitim Reformu Girişimi’nin (ERG) 6 – 7 Nisan tarihlerinde düzenlediği “Eğitim Yaşam İçin” temalı 15. Eğitimde İyi Örnekler Konferansı’nda Terakkili öğretmenlerin “Geri Dönüşüm Muhteşem Olacak” projesinin yanı sıra “Suyu Toprağı Kirletme, Haydi Elele Biyodizele” ve “Ezberi Bozmak – ‘Kim Değil, Biz Yaptık’” adlı projelerin sunumları da vardı.

Tepeören Yerleşkemizden Kimya Öğretmenimiz Gülşen Sokullu, Fizik Öğretmenimiz Burcu Güngör ve Biyoloji Öğretmenimiz Elife Köse danışmanlığında gerçekleşen Suyu Toprağı Kirletme, Haydi Elele Biyodizele” adlı disiplinler arası projede öğrencilerimiz gerçek hayattaki bir problemden yola çıkarak çözüm üretmeye çalıştı ve yemekhanedeki atık yağlardan biyodizel ürettiler.

kimya sunumu

Levent Yerleşkemizden Kimya öğretmenlerimiz Arzu Kırmızıoğlu ve Asuman Okka, “Ezberi Bozmak: ‘Kim Değil, Biz Yaptık’” adlı uygulamayla öğretmenlerimiz, lise 9. sınıf seviyesindeki öğrencilerimizin derin bir sorgulama yaparak kendi eylemleri ve bu eylemlerin kolektif sonucu olan çevre sorunları arasında bağlantılar kurmalarını amaçladı.

Uygulamanın başlangıç soruları “Her bireyin yaptığı küçük eylemlerin toplamda nasıl büyük sorunlara yol açtığını, gündelik yaşamların bir parçası haline gelen bazı davranışların çevre sorunları ile aslında yakından ilişkili olduğunu fark ettirmek için ne yapılabilir? Öğrencilere farklı bir bakış açısı nasıl kazandırılabilir? Çevre sorunları hakkında bireysel sorumluluklar tekrara düşmeden ve klişelere saplanmadan nasıl fark ettirilebilir?” oldu.

Araştırma temelli bireysel çalışmaların ardından SCAMPER tekniği ile tartışmalar yönlendirilerek etkili bir grup çalışması gerçekleşti. Bu sürece “Hiçbir payım yok benim ne yazacağım ki buraya?” ile başlayan öğrencilerimiz, derinlemesine bir düşünme ve sorgulama süreciyle geçen iki ders saatinin sonunda “Her şey birbiriyle ne kadar da bağlantılı, hepsini anlatmaya vaktimiz yetmeyecek.” noktasına ulaştılar. Çevre sorunlarının arasındaki bazen aşikâr bazen görünmez bağlantıları buldular, çözüm önerileri geliştirdiler ve tüm düşünce süreçlerini etkileyici ürünlere dönüştürdüler.

 

Ayrıca ERG Tarafından “Zamansız İyi Örnek” seçilen kimya çalışmamızla ilgili haberimizi buradan okuyabilirsiniz.