Yaratıcı Drama Köprüsü Sempozyumumuzun Üçüncüsü Gerçekleşti

2617

Terakki, 28 Şubat Cumartesi günü 130+ Projesi kapsamında gerçekleştirdiği “Diğer Sanatlar ve Yaratıcı Drama” temalı 3. Yaratıcı Drama Köprüsü Sempozyumu’nda yaratıcı drama ve eğitim adına yapılan tiyatro uygulama örneklerini yaklaşık 300 öğretmen ve öğretmen adayıyla paylaştı.

Hızla değişen dünyamızda çağın bir gereksinimi olarak eğitim sistemleri sürekli sorgulanmakta. Bu sorgulayış; eğitimde yeni uygulayış, yeni anlayış ve bu bağlamda yeni yaklaşımları da beraberinde getirmekte. Aktif, yaparak yaşayarak öğrenmeye imkân tanıyan öğrenme modellerinin kapıları açılmakta. Eğitimdeki bu yeniliklerin ışığında öğrenciyi eğitimin merkezine alan Terakki, yaşantı temelli ve yaparak yaşayarak öğrenmelere olanaklar tanıyarak, öğretmene rehber rolü veriyor ve birçok öğrenme – öğretme yöntemi uyguluyor. Bu yöntemlerin ilk öne çıkanı ise “Yaratıcı Drama”.

Terakki’nin ilkini 2011 yılında düzenlediği Yaratıcı Drama Köprüsü”nün amacı; yaratıcı drama ve eğitim adına yapılan tiyatro uygulama örneklerini, diğer okullardaki öğretmen ve öğretmen adaylarıyla paylaşarak sanatla eğitim dünyası arasında yeni köprüler kurmak.

Bu yılki onur konuğumuz Yaratıcı Drama’nın Türkiye’deki en önemli öncülerinden Prof. Dr. İnci San, sempozyumun açılış konuşmasında; kültür  eğitbilimi, sanatlar eğitbilimi, sanat ve kendini iyi hissetme, yaratıcı beyin, yaratıcı drama-oyun-sanatsallık eğitimi başlıklarını ele aldı.

İstanbul, İzmit, İzmir, Ankara, Bursa, Yalova, Sakarya ve Eskişehir’den öğretmen öğretmen adaylarının yer aldığı sempozyumumuza; Prof. Dr. İnci San “Bir Sanat Eğitimi Alanı Olarak Yaratıcı Drama Disiplini”, Prof. Dr. Kerem Karaboğa “Teatrallik ve Sahne Mevcudiyeti”, Tülin Kozikoğlu “Keyifle Okuyorum-Özenle Yazıyorum” , Nazlı Çevik Azazi “Masal Anlatıcılığı Atölyesi”, Gökçe Gürçay “Ses ve Beden” , Defne Erdur “Her Be(de)n Kendini Bilir”, Damla Kukul “Bir Eğitim Materyali Olarak Kukla”, Burçak Karaboğa Güney “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Yaratıcı Drama” , Yıldız Yaman Örendil “Yaratıcı Drama ve Okul Öncesi Uygulamalar”, Aslı Başak Paçacı “Yaratıcı Drama ve Bilgiyi Sorgulama Atölyesi”  ve Elif Ergen “Yaratıcı Dramaya Giriş” konularıyla katkı sağladı.

130+ Projesi, Terakki’nin 130. yılından sonra geleceğe doğru olan yolculuğunda bilim, kültür ve sanat alanlarını eğitim çerçevesi içinde değerlendiren etkinlikleri kendi çevresiyle paylaşmasını ve bu yolla çevresine katkı sağlamayı amaçlamakta. Bu amaç doğrultusunda gerçekleştirilen sempozyuma katılım ücretsizdi.

3. Yaratıcı Drama Köprüsü Sempozyumumuz ardından paylaşılan görüşlere buradan ulaşabilirsiniz.

Yaratıcı Drama Köprüsü Sempozyumu web sitemiz: www.yaraticidramakoprusu.com