Eğitimde İyi Örnekler: Web 2.0 Araçları ile Ters Yüz Edilmiş Matematik, Eğlenceli İstatistik

2495

Levent Yerleşkemizden Ortaokul Matematik Öğretmenimiz Şadan Efe Durak ile Program Geliştirme Uzmanımız Özgür Şensoy, 11 Nisan Cumartesi günü Sabancı Üniversitesi’nin düzenlediği “Eğitim Reformu Girişimi (ERG) – Eğitimde İyi Örnekler” konferansında “Web 2.0 Araçları ile Ters Yüz Edilmiş Matematik, Eğlenceli İstatistik” adlı çalışmalarını sundu.

Durak ve Şensoy sunumlarında, ortaokul matematik dersleri için Web 2.0 araçları ve iPad uygulamaları kullanılarak geliştirilen ve Ters-Yüz Eğitim Yaklaşımı’nı temel alan öğretim tasarımlarını paylaştılar.

Çalışmanın amacı; teknolojiyi öğrenmede etkili bir şekilde kullanan ve öğrencilerin, konuların bilgi ve kavrama düzeyindeki aşamalarını ders dışında kendi öğrenme hızlarında ve kendi tercih ettikleri zamanlarda öğrenmeleri için fırsat yaratan Ters-Yüz Eğitim Yaklaşımı ile sınıfta öğrencileri; iş birliğine dayalı grup çalışmalarına, araştırmaya, yaratıcılığa ve problem çözmeye yönelten aktivitelerin yer aldığı bir öğrenme ortamı yaratmak.

Çalışma sonucunda öğrencilerimizin derse olan ilgi ve katılımlarının artmasının yanı sıra öğrenmelerinin de olumlu yönde etkilendiği tespit edildi. Ayrıca öğretmenlerimiz de sınıf ortamında her öğrenciye daha etkili geri bildirim verebilme şansı yakaladı.