Velilerimiz Psikolojik Danışmanlarımızla Buluştu

1037

Psikolojik Danışma ve Rehberlik Servisimiz, eğitim ve öğretimin en önemli paydaşlarından birinin aile olduğu gerçeğinden yola çıkarak; aileleri, öğrencilerimizin akademik, sosyal, duygusal gelişimleriyle ilgili bilgilendirmek, iş birliği sağlayacak açık bir iletişim ortamı oluşturmak amacıyla belirli aralıklarla bilgilendirme toplantıları, seminerler ve konferanslar düzenliyor.

Pandemi devam ederken; pandeminin izleriyle birlikte okul, aile ve çevre üçgeninde hayata hazırlamaya çalıştığımız öğrencilerimizle kurulan bağı daha güçlü kılabilmek için psikolojik danışmanlarımız her iki yerleşkemizden lise velilerimizle çeşitli konularda 9 Kasım – 7 Aralık tarihleri arasında çevrim içi ortamda bir araya geldi.

Kendini İnşa Sürecinde Ergeni Anlamak

“Kendini İnşa Sürecinde Ergeni Anlamak” konulu konferansımız Levent Yerleşkemizden uzman psikolojik danışmanlarımız Yükselen İstengel, Funda Tezer ve Asude Işık Tunca’yla; Tepeören Yerleşkemizden psikolojik danışmanımız Filiz Koçak ve uzman psikolojik danışmanımız Bilge Aygün’le gerçekleşti.

Her iki yerleşkemizden lise hazırlık, 9 ve 10. sınıf ve IB sınıflarımızdaki velilerimizin katıldığı konferanslarımızda psikolojik danışmanlarımız; bir dönüşüm ve değişim süreci olarak ergenlik dönemini ele alarak, bu dönüşümün, gencin ruhsal dünyasına yansımaları üzerinde durdular. Gencin kendini inşa sürecinde ayrışma ve özerkleşme sorunsalları ile  gencin ihtiyaçlarına da değinerek, ebeveynin; ergenlik sürecine genci duyan, anlayan, kapsayan eşliğinin önemini anlattılar. Ergenin, mesafe, sınır ve sağlıklı çatışmaya olan ihtiyacının önemini vurguladılar.

Psikolojik danışmanlarımız, bireyselleşmeye ve ayrışmaya olan ihtiyacın en yüksek olduğu ergenlik dönemi hakkında bilgiler paylaşırken, kendini inşanın getirdiği fizyolojik, biyolojik ve ruhsal değişimlere de odaklandılar.

Uzun süre evlerde kalmak zorunda kalan ergenler ve onlara eşlik etmeye çalışan ebeveynlerin süreçte nelerle karşılaşılabileceğini aktardılar. Zaman zaman sancılı olabilecek bu dönemde hangi davranışların “sorun” olarak nitelendirilebileceği, bu davranışlar gözlendiğinde nasıl bir yol izlenmesi gerektiğini açıkladılar. Ergene, kendisinin güvende olduğunu ve duygusal olarak çalkantılı geçen bu yaşam kesitinin biteceğini hissettirebilmenin sağlıklı yetişkin olabilmeleri yolunda yardımcı olacağını hatırlattılar.

Hedefine Giden Gencin Anne Babası Olmak

Tepeören Yerleşkemizden lise 11. sınıf velilerimizle 25 Kasım Perşembe günü bir araya gelen psikolojik danışmanımız Filiz Koçak, “Hedefine Giden Gencin Anne Babası Olmak” konferansında 18 ay sonra okulumuza dönen öğrencilerimizin yaşadıklarından söz etti. Pandemi devam ederken; yaşadıkları duygular, düşünceler, okula dönüşle birlikte yeniden arkadaşları, öğretmenleri ve okulla ilişkilenme biçimlerini ele aldı.

11. Sınıf özelinde hedeflenmenin önemini vurguladı. Hedefin belirlenmesinde ve sürdürülebilmesindeki motive edici faktörler ve ailelerin bu konuyu nasıl ele alabilecekleri, ailenin gencin fikirlerine saygı duyarak, onun hedeflerini gerçekleştirmesi için nasıl desteklemeleri gerektiği, düşüncelerini dayatmadan, kendi gelişimi içinde gözlemleyerek, doğru yönlendirmeler yaparak gence eşlik etmenin önemini anlattı.

Gençle oturup duygu paylaşımlı hedef sohbetleri yapmanın konuyu mekanik halden çıkarabileceği, ailenin çevresindeki meslek uzmanları ile genci buluşturarak merak ettiği meslekleri tanımalarına yardımcı olmanın öneminden bahsetti.

Ara tatillerde kısa üniversite ziyaretlerinin yapılabilmesi ve web sayfalarından üniversiteleri takip ederek yine merak edilen meslekler hakkında bilgi sahibi olunmasının hedeflemenin amacına ulaşmasındaki katkısına dikkat çekti. Okul olarak, hedeflemenin amacına yönelik yaptığımız çalışmalar ve gencin bu dönemdeki ihtiyaçlarını hatırlattı.

Pandemide Okula Dönüş ve Yaşama Uyum

Levent Yerleşkemizden lise 11. sınıf ile fen lisesi 9 ve 10. sınıf velilerimiz, “Pandemide Okula Dönüş ve Yaşama Uyum” konferanslarında danışman psikoloğumuz Gonca Baştuğ ile buluştu.

Konferansın ana teması; Covid19’a yüklediğimiz anlamların, yorumların, “ya bana bir şey olursa”, “ya yakınlarıma bir şey olursa”, “kayıplarım olursa”, “sahip olduklarım elimden kayıp giderse” düşüncelerinin sarsılmış, çaresiz, üzülmüş, kaygılanmış, korkmuş vb. hissettirmiş olabileceği ve durumu atfettiğimiz anlamlar ve inanç sistemiyle şekillendirip farklı hisleri yaşantılamamıza neden olabileceğiydi.

Gonca Baştuğ, pandemiyle birlikte oluşan;  yoğun bir tehdit algısı ve bilinmezliğin, sosyal izolasyon ve fiziksel mesafenin, yaşananları kontrol edememenin yarattığı psikolojik koşullara değindi. Nispeten kalıcı ve yeni bir döneme yolculuk ederken ilişkilerin yapılanması, sosyal gündemlerin ele alınış biçimlerinin katılımcı, kucaklayıcı ve kapsayıcı olmasının bizleri muğlaklıktan, tehdit ve kontrolsüzlük hissinden uzaklaştırabileceğini vurguladı.

Pandemi halen devam ederken, temel ihtiyaçlarımızı yeniden yapılandırmaya, inşa etmeye çalışırken referans alacağımız değer ve kavramlara değinip aşağıdaki noktaları vurguladı:

  • Konular, güçlükler, problemler üzerine konuşabilmek, içimizdeki sesi dillendirmek, dindirmek, ilişkileri yeniden keşfetmek, birleştirici dil oluşturmak.
  • Uzlaşmayı arttırmak, korumak, katılım hissi yaratmak,
  • Kaygı ve endişe yönetimi yapabilmek, kendi etkimizi görebilmek,
  • Verilecek mesajların, iletilen bilgilerin güvenirliliğinin olması,
  • Hedef koymak, dikkati ve odağı an’da tutabilmek,
  • Çocuklarla konuşurken; kısa, ihtiyaçları kadar ve net mesajlar vermek, oyunun en değerli eşlik etme biçimi olduğunu hatırlamak ve kendi kaygılarımızı bulaştırmamaya özen göstermek zorlayıcı durumları yönetmek

 12. Sınıfta Süreci Yönetmek

Levent Yerleşkemizde lise ve fen lisesi 12. sınıf ile 12 IB sınıfı velilerimiz, uzman psikolojik danışmanımız Yükselen İstengel’le “12. Sınıfta Süreci Yönetmek” konulu konferansımızda bir araya geldi.

Konferansta Yükselen İstengel, yaklaşık bir buçuk yılı evde geçirmek zorunda kalan gençlerin bu süre içinde ve sonrasında; okula dönüşle birlikte yaşadıkları güçlükler, bu sürece eşlik eden duyguları anlama ve baş etme yolları, strateji geliştirme ve doğru kararlar alma yöntemleri üzerinde durdu. Ebeveynin bu süreçte gence eşlik etmesinin, yanında olmasının önemini paylaştı.