Veli Semineri: Öğrenmenin Duygusal Temelleri

130

Her iki yerleşkemizde 21 ve 22 Şubat tarihlerinde ilkokul 1. sınıf öğrencilerimizin velilerine yönelik olarak “Öğrenmenin Duygusal Temelleri” konulu veli semineri gerçekleştirildi.

Seminerde; öğrenme, öğrenme ile ilgili karşılaşılan zorluklar, akademik motivasyon oluşturma, ilkokul müfredatında karşılaşılacak kazanımlar ile 1. sınıf öğrencisini duygusal, bilişsel ve sosyal olarak desteklemeye yönelik öneriler paylaşıldı.

İlkokul 1. sınıf psikolojik danışmanı, zümre başkanı ile anaokulu ve ilkokul İngilizce bölüm başkanı paylaşımlarının ardından, anne babalardan gelen sorulara yanıtlar verdi.

“6-7 yaş çocukları için ilkokula başlamanın “büyümek, öğrenmek, gelişmek ve paylaşmak” gibi pek çok anlamı vardır. Akademik, sosyal ve duygusal deneyimlerle karşılaşan çocuk için ilkokulun ilk sınıfı, yaşam boyu sürdüreceği tutum ve yaklaşımları da etkiler. Çocuklarda pozitif bir öğrenme tutumu geliştirmek, akademik ortamlara ve entelektüel bilgilere yönelik merak, şevk ve istek duymalarına yardımcı olur. Öğrenmeye yönelik bu önemli yaklaşımları geliştirirken, öğrenmenin sadece bilişsel bir süreç olmadığını ve duygusal süreçlerden etkilendiği bilmek çocukların hem duygusal hem de öğrenme becerilerini artırmakta büyük bir öneme sahiptir. Gelişim ve öğrenmenin bu önemli çağında, sabırlı, iş birlikçi ve destekleyen ebeveyn tutumları üzerine düşünmek önemlidir.”