Veli Konferansları: Ön Ergenlik Yaklaşırken Çocuğumuza Eşlik Etmek

436

Her iki yerleşkemizde 1 Kasım Çarşamba günü, 4. sınıf velilerimiz, “Ön Ergenlik Yaklaşırken Çocuğumuza Eşlik Etmek” seminerinde psikolojik danışmanlarımızla bir araya geldi.

Levent Yerleşkemizde Psikolojik Danışman Feray İlme, Tepeören Yerleşkemizde Psikolojik Danışman Tuğçe Erguvan Eryılmaz’ın katılımıyla gerçekleşen seminerler, çocukların içinde bulunduğu gelişim dönemindeki değişimleri velilerimizle birlikte ele alabilmek amacıyla gerçekleştirildi.

Psikolojik danışmanlarımız, “Ön Ergenlik Yaklaşırken Çocuğumuza Eşlik Etmek” konulu seminerde; çocuklarımızın gelişim süreçleri ve bu süreçte gündeme gelen ihtiyaçlar, bedensel ve duygusal değişimler ile öğrenme ilişkilerine değindi. Gelişimin bütünsel olarak ele alındığı seminerde; çocuklarımızın bu değişimi nasıl yaşadıkları, anne babaların onlara nasıl eşlik edebileceği üzerinde duruldu. Aileden ayrışıp bireyselleşme ihtiyacı; büyümekle birlikte gelen sorumluluklar, öz düzenleme becerilerine sahip olmalarının akademik alana olan olumlu etkileri vurgulandı. Ön ergenlik sürecine eşlik ederken ailelerin nasıl yol alabileceklerine dair önerilerde bulunuldu.

*Terakki Vakfı Okulları Psikolojik Danışma ve Rehberlik Servisi, eğitim ve öğretimin en önemli paydaşlarından birinin aile olduğu gerçeğinden yola çıkarak; aileleri, öğrencilerimizin akademik, sosyal, duygusal gelişimleri ile ilgili bilgilendirmek, iş birliği sağlayacak açık bir iletişim ortamı oluşturmak amacıyla belirli aralıklarla bilgilendirme toplantıları, seminerler ve konferanslar düzenler. Okul, aile ve çevre üçgeninde hayata hazırlamaya çalıştığımız öğrencilerimizle kurulan bağı güçlü kılabilmek için, Levent ve Tepeören yerleşkelerimizde farklı sınıf düzeylerindeki velilerimizle farklı konularda buluşmalar gerçekleştirilir.