Veli Konferansı: Ergeni Anlayan Ebeveyn Olmak

143

Tepeören Yerleşkemizde 30 Kasım Perşembe günü, lise hazırlık sınıfı velilerimiz, Psikolojik Danışman Öykü Yavuzer ile “Ergeni Anlayan Ebeveyn Olmak” konulu konferansta bir araya geldi.

Konferansta Yavuzer, lise hayatına geçiş sürecinin gencin dünyasında önemli bir adım olduğunu, lise yaşamının akademik alanda sorumluluklar alması, hedefler oluşturabilmesi, gelecekteki yaşamı için sosyal duygusal hazırlıklar yapması için gence olanaklar sunduğunu ve teşvik ettiğini ifade etti. Bu dönem içinde gencin kendini tanıdığını ve kimliğini inşa ettiğini belirten Yavuzer, bir gelişim ve dönüşüm dönemi olan ergenlik sürecini anlamanın, bu süreçte ebeveyn olarak gence eşlik etmenin ve destek olmanın önemine değindi.

Ergenin anlaşılma ve özerk olma ihtiyaçlarına vurgu yapılan konferansta, ebeveynin gencin ihtiyaçlarına cevap verebilmesi ve ergenin bağımsızlaşma yolculuğunda genci duyan, anlayan, kapsayan eşliğinin olmasının önemi aktarılarak, gencin sağlıklı çatışmaya olan ihtiyacının üzerinde duruldu.

Lise yaşamı ve ergenlik sürecini duygusal, sosyal ve bilişsel açıdan ele almak üzere gerçekleştirilen sunumda, bireyselleşmeye ve ayrışmaya olan ihtiyacın en yüksek olduğu ergenlik dönemi hakkında bilgiler paylaşıldı. Konferansta, kendini inşanın getirdiği fizyolojik, biyolojik ve ruhsal değişimlere de odaklanıldı. Zaman zaman sancılı olan bu dönemde hangi davranışların “sorun” olarak nitelendirilebileceği, bu davranışlar gözlendiğinde nasıl bir yol izlenmesi gerekliliği ayrı bir başlık olarak sunuldu ve konunun bütünleyenleri içindeki yeri vurgulandı.

*Terakki Vakfı Okulları Psikolojik Danışma ve Rehberlik Servisi, eğitim ve öğretimin en önemli paydaşlarından birinin aile olduğu gerçeğinden yola çıkarak; aileleri, öğrencilerimizin akademik, sosyal, duygusal gelişimleri ile ilgili bilgilendirmek, iş birliği sağlayacak açık bir iletişim ortamı oluşturmak amacıyla belirli aralıklarla bilgilendirme toplantıları, seminerler ve konferanslar düzenler. Okul, aile ve çevre üçgeninde hayata hazırlamaya çalıştığımız öğrencilerimizle kurulan bağı güçlü kılabilmek için, Levent ve Tepeören yerleşkelerimizde farklı sınıf düzeylerindeki velilerimizle farklı konularda buluşmalar gerçekleştirilir.