Uzmanından Okula Başlama Tavsiyeleri

2335

Okula başlama dönemi çocukların en önemli geçiş dönemlerinden biri . Onların her zamankinden daha fazla ilgi ve sevgiye ihtiyaç duydukları bu dönemde Rehberlik ve Psikolojik Danışma Servisimiz, 8 Eylül’de Terakki’de anaokuluna başlayan çocukların anne ve babalarına yönelik, bu geçiş dönemini kolaylaştıracak “Okula Başlıyorum” konulu bir konferans organize etti.

İstanbul Üniversitesi Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı Öğretim Üyelerinden Yrd. Doç. Dr. Hatice Ergin’in konuşmacı olarak katıldığı konferans, anaokuluna bu yıl başlayan çocukların ebeveynlerine çocukların okula başlama duygusu ve bu duyguyu yönetme becerileri üzerineydi.

Ergin, evden anaokuluna geçişin çocuklar için yeni ve uyum sağlanması gereken bir durum olduğunu,bunun da iki ortamın fiziksel koşulları, insan ilişkileri, eğitim yaklaşımları farklılığından kaynaklandığını belirtti.

Çocuklarda bu dönemde görülebilecek tepkilerin dört ayrı grupta toplandığını anlatan Ergin şöyle bir sıralama yaptı: “Birinci grubu, her açıdan kolay adapte olan ve sorunsuz bir şekilde başlayıp, okula isteyerek ve severek devam edenler; ikinci grubu, ayrılık endişesi gibi nedenlerle ilk başlangıçta okula gitmek istemezken, zamanla okula adapte olanlar; üçüncü grubu, en baştan okula gitmek istemeyen ve bunu ısrarla sürdüren çocuklar; dördüncü grubu ise çok isteyerek başlayıp, daha sonra kendi kontrolü dışında ve sürekli gidilmesi gereken bir yer olduğunu anladığında okula gitmek istemeyen çocuklar oluşturmaktadır. “

Ergin, okula gitmek istemeyen çocukların çeşitli nedenler sıralayabildiğini ve bu nedenlerin de inandırıcı olabileceğini söyledi.

Okula gitmeyi reddetme nedeninin gidilen yerden, ortamdan hoşlanmamak değil; okula gitme sürecinin yarattığı kaçınılmaz boyuttaki kaygıdan kaynaklandığını belirten Ergin çocukların okula alışma sürecini kolaylaştırmak üzere yapılması gerekenlerden söz etti.

Çocukların okula gitmek istememeleriyle ilgili açıklamalarının ne olursa olsun önce dinlenilmesi gerektiğini; uyum sürecinde ailelerin ve öğretmenlerin sahip olduğu olumlu yaklaşımın yanı sıra, çocuğun uyması gereken kuralların olduğu ve ailenin tutarlığının önem taşıdığını belirten konuşmacımız ailenin, çocuğa okula neden gitmek zorunda olduğu ve okulun ona şimdi ve ileride sağlayacaklarının yanı sıra, eğer okula gitmezse bu durumun kendisi için ileride nelere yol açacağı kesin, kısa ve basit bir dille anlatılması gerekliliğini belirtti. Oryantasyon döneminin nasıl geçmesi gerektiği konusunda izleyicilerini bilgilendirdi.