Koç Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ümran İnan'dan Terakkili Öğrencilere Öneriler

2138

Terakkili öğrenciler, 17.Kariyer Haftası: “Geleceğin Bilinmezliğinde Kariyer Seçenekleri” programı çerçevesinde Koç Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ümran İnan’ı ağırladı. Prof. Dr. Ümran İnan’ın öğrencilere verdiği mesajlardan biri de “Başarının anahtarı, her bireyin içinde doğuştan gelen heves ve heyecanın doğru yönlendirilmesindedir.” oldu.

İnan öğrencilere, eğer istedikleri şeyi yaparlarsa başarılı olacaklarını, başarının da onlara mutluluk getireceğini ve mutlu bir kişinin de çevresini mutlu edeceğini söyleyerek aslında toplumu da iyi yönde etkilemiş olacaklarını ifade etti.

Başarıya kolay yoldan ulaşılamayacağını vurgulayan İnan,  başarıya giden yolda zorluğun yapıcı bir etki yarattığını açıkladı.

Öğrencilere kurum ve bireyler arasındaki bilgi alışverişinden bahseden İnan, kurumların daima önünü açarak ilerlemesi gerektiğini anlattı: “Siz bu okulun öğrencilerisiniz, okulu bir koridor gibi düşünün. Koridorun bir ucundan gelip diğer bir tarafından çıkacaksınız. Eğer bu kurum sizden sonra yenilenmemişse geriliyor demektir.” Ayrıca öğretmenler ve öğrenciler arasındaki ilişkinin de bir nesiller arası alışveriş olduğunu söyledi. İnan, kurum ve bireyler arasındaki güçlü bağdan bahsederek kurumu kurum yapanın bireyler olduğunu dile getirdi.

Bununla beraber İnan, “hürriyet” kavramının da önemi üzerinde durdu; “Bir kurum en serbest ortamı yaratıyorsa, ordan en yüksek verimi alır.” dedi.

Bilim ve eğitimde mükemmelliği hedefleyen İnan, üniversite eğitiminin bilgi nakletmek olmadığını anlatarak üniversite eğitiminin bir diyalog olduğunu dile getirdi.

İnan, zor olan şeylerin yapılmaya değer olduğunu ve geniş tabanlı eğitimin öğrenciyi geleceğin bilinmezliğine hazırladığını söyleyerek konuşmasını bitirdi ve öğrencilerin sorularını cevapladıktan sonra da konferans son buldu.