U-Sınıf Projesiyle Gelen Başarı

2516

Levent Yerleşkemizden IB (International Baccalaureate) – ITGS (The Information Technology in a Global Society) Öğretmenimiz Eda Torun, İstanbul Üniversitesi’nin Future Learning Konferansı kapsamında 24 – 26 Ekim tarihleri arasında gerçekleşen “Eğitimde E-Dönüşüm Proje Yarışması”nda Türkiye ikincisi oldu. Bu başarıyı yüksek lisanstan arkadaşlarıyla birlikte yaptığı “Geleceğin Öğrenme Ortamı: U-Sınıfı “ projesiyle “Entegrasyon Planı (sınıf, kurum veya ulusal düzeyde)” kategorisinde elde etti. Öğretmenizin projeyi anlattığı yazısını aşağıda okuyabilirsiniz. 

Başarının Anahtarı: Merak!

Marmara Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitiminde Yüksek Lisans yapmaktayım. Seçtiğim derslerden birinin ilk ders saatinde Dr. Esad Esgin tek bir soru sordu dersi seçen öğrencilere,  “Ne öğrenmek istiyorsunuz?”. İki saatlik bir beyin fırtınası sonucu eğitim sistemlerini öğrenmek ve edindiğimiz bilgiler ışığında kendi eğitim sistemimizi oluşturmak istediğimize karar verdik yedi kişilik grubumuzla. Başladık araştırmaya, literatürü karıştırmaya. Bu süreçte başarılı ve başarısız eğitim ortamlarını inceledik, birçok farklı ülkeyi mercek altına aldık. Kendi eğitim tarihimizi araştırdık, tarihsel süreçleri belirledik.

Biraz bilgi sahibi olduktan sonra ise kendi hayalimizi kurduk. Çoğu eğitimcinin ve eğitim yaklaşımının savunduğu kapsama göre, en iyi öğrenme, öğrencinin bilgiyi bağlam ile ilişkilendirerek inşa etmesi sonucu gerçekleşmektedir. Bilginin öğrenilme sürecinde ise temel olarak bol gözlem ve öğrencinin bilgiyle ilişkili, gerçek hayat ögeleri ile etkileşimde bulunması şarttır. Bu bilinç ile kendi eğitim tanımımızı yaptık, amaçlarımızı belirledik ve kendimizce ideal bir öğrenme ortamı oluşturduk.  Oluşturduğumuz öğrenme ortamına bir isim verdik: “U-Sınıf”. Raporlaştırdıktan sonra ise İstanbul Üniversitesi tarafından düzenlenen Future Learning Proje Yarışması’na başvurduk. Hayalimize inanıyorduk.

Nitekim U-Sınıf projemiz “Entegrasyon planı (sınıf, kurum veya ulusal düzeyde)” kategorisinde ikincilik ödülü aldı. Bu ödül bizlere, küçücük bir merakın nerelere gidebileceğini kanıtladı aslında. Bu süreçte emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma ve danışman hocamız Dr. Esad ESGİN’e çok teşekkür ederim.

U-Sınıf Projesi Nedir? 

Gelişen teknolojinin eğitim süreçlerinde kullanımı hızla yayılarak; başarı, motivasyon gibi eğitimin vazgeçilmez unsurları üzerinde etkisini arttırmakta ve bu durum, eğitim ve teknoloji ilişkisinin incelendiği çalışmaların yoğunlaşmasına neden olmaktadır. Gelişen teknolojinin eğitim süreçlerinde kullanımı hızla yayılarak; başarı, motivasyon gibi eğitimin vazgeçilmez unsurları üzerinde etkisini artırmakta ve bu durum, eğitim ve teknoloji ilişkisinin incelendiği çalışmaların yoğunlaşmasına neden olmaktadır.

Eğitimde teknoloji entegrasyonu sürecinde yaşanan teknik, pedagojik problemlerin çözümünde, teknoloji entegrasyonu yerine teknolojinin gömülü olduğu gelişmiş sınıfların tasarlanmasının uygun olacağı düşünülmektedir. Bu kapsamda, her yerde birden bulunan teknolojiler (HBT) kavramı bir çözüm olarak karşımıza çıkmakta, teknoloji ile fiziksel ve sosyal hayatın bütünleştirilerek eğitim ve öğretim ortamlarında teknolojinin varlığı ile arka planda kalmasını, ortama katmış olduğu eğitsel destekle de öne çıkmasını sağlayarak verimi arttırması beklenmektedir. Bu beklentilerin eğitim ve öğretim ortamlarında başarılı bir şekilde gerçekleştirilmesine yönelik HBT’nin kullanıldığı sınıf ortamları U-Sıf (ubiquitous class/u-class) olarak tanımlanmaktadır.

egitimdeedonusumprojesi_terabookhaberdetay

Bu projede, HBT ile donatılmış bir u-sınıf tasarlayarak öğrenme ortamlarındaki performansı arttırmak amaçlanmaktadır. Ayrıca, bu sınıftaki her bir teknolojinin kablosuz iletişim teknolojileri kullanılarak hem birbirleriyle hem de sınıftaki paydaşlarla (öğrenci, öğretmen, sınıf ortamına dâhil olan diğer kişiler) iletişim kurmalarını sağlayarak mevcut ve gelecek teknolojiden en üst düzeyde verim elde etmek hedeflenmektedir. Öğrencilerin en büyük ders materyali sistemle tümleşik olarak çalışan tabletleridir. Öğrencilerin gelişimini takip eden akıllı sistemler, her gün için bireye özel görevler oluşturmakta, bu şekilde farklılaştırılmış öğrenme desteklenmektedir.

Eda Torun
IB/ITGS Öğretmeni
Terakki Vakfı Okulları