TTMUN Kulübümüzden PrepMUN’16 Konferansı

2914

Lise TTMUN (Terakki Tepeören Model United Nations) Kulübü öğrencilerimiz, 21 Nisan Perşembe günü lise hazırlık seviyesindeki arkadaşları için dünya sorunlarının ele alındığı, Birleşmiş Milletler çalışmalarının simülasyon yoluyla öğretildiği MUN konferanslarından PrepMUN 2016’yı düzenledi. Öğrencilerimiz bu konferansta “Temiz suya erişim ve sağlık şartlarının iyileştirilmesi (Improving Access to Clean Water and Basic Sanitation)” ve “Çocuk işçileri koruma önlemleri (Measures to control Child Labor)” konularını tartıştı.

IMG_0134

Lise hazırlık sınıfı öğrencilerimiz, dünya sorunlarını ele aldıkları konferansta bir yıl boyunca öğrenmiş oldukları İngilizce bilgilerini kullanarak kendilerini yazılı ve sözlü olarak ifade ettiler. TTMUN Kulübü öğrencilerimiz ise sorumluluk almak, organize çalışabilmek, konferans düzenlemek, görev dağılımı yapabilmek ve görev alma bilinci oluşturmak, oturum yönetmek, takım arkadaşlarına saygı duymak, işbirliğine açık olmak, bilgi paylaşımında bulunmak ve koçluk yapmak gibi birçok sosyal ve akademik beceriyi aynı anda geliştirebilme imkânı buldu.

Üç hafta boyunca arkadaşlarını konferansa hazırlayan TTMUN Kulübü öğrencilerimiz, gündem maddeleri üzerine raporlarını hazırlayıp birlikte temsil edecekleri ülkelerin bakış açısından çözüm öneri taslaklarını oluşturdular. Bu çalışma süresince öğrencilerimiz, araştırma yapma, sorun tespit etme ve çözüm önerme gibi kazanımlarla birlikte MUN konferanslarının nasıl işlediği hakkında paylaşımlarda bulundular.

Lise öğrencilerimiz Selin Avcı (10 A), Barış Topçuoğlu (10 A) ve Uras Efe Kâhya’nın (10 A) oturum başkanlığı yaptığı konferansta; Nazlıcan Uzuner (Hz A), Hazal Yağmur Karaköçek (Hz B) ve Selin Karol’un (Hz B) başkanlıklarını yaptıkları kararnameler tartışmaya açıldı. Öğrencilerimiz hazırladıkları kararnameleri savunmak ve yeterli oyu toplamak için kulis çalışmaları yürüttü, kürsü konuşmaları gerçekleştirdi.

Konuk konuşmacı olarak katılan lise öğrencimiz Hasan Kaan Özen (10 A), “Çocuk İşçiler” konulu bir sunum yaptı. Ardından, konferansta gösterdikleri performansla Ergün Açıköz (Hz B), Selin Karol (Hz B) ve Hazal Yağmur Köçek (Hz B) başarı sertifikası almaya hak kazandılar.

Tepeören Yerleşkemizden hazırlık sınıflarımız ve MUN Kulübümüzün ortak çalışması olan PrepMUN konferansının önümüzdeki yıllarda da gerçekleştirilmesi planlanıyor.