Terakkililerin TÜBİTAK Projeleri Avrupa Bölge Yarışmasında!

2749

Levent Yerleşkemizden lise ve fen lisesi öğrencilerimizin Fizik ve Kimya projeleri, 51. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması’nda jüri tarafından değerlendirildi ve 9 – 11 Mart tarihleri arasında gerçekleşecek İstanbul Avrupa Bölge Yarışmasına davet edildi.

Bu yarışmada; 10IBG sınıfı öğrencilerimiz Helin Mazı ve Beste Sena Ünlü, “Platanus Occidentalis Yapraklarından Nanoselüloz eldesi ve uygulama alanları” isimli Kimya projesiyle; Fen11 sınıfı öğrencilerimiz Sıla Onar ve Mehmet Buğra Turan ise “Enerji Üreten Tekerlek Lastiği” adlı Fizik projesiyle yer alacak.

Kimya projesinde öğrencilerimiz, atık kuru yaprakları değerlendirerek nanoselüloz elde ettiler ve bu nanoselüloz ile ülke ekonomisine ve sürdürülebilirliğe fayda sağlayacak nanokompozit ürünler ve nanokağıt oluşturdular. Bu maddelerin üstün nitelikte gaz bariyer ve su tutucu özelliklere sahip olduklarını test ettiler ve kâğıt ve ambalaj sanayilerinde kullanılabilirliği yönünde sonuçlara ulaştılar.

Enerji üretimine alternatif fikirler sunmak amacıyla yaptıkları, tekerleğin olduğu her yerde kullanılabilecek Fizik projesinde ise öğrencilerimiz, yüzeyle temas eden tekerlek lastiği üzerindeki basınç kuvvetinin, lastik içindeki piezoelektrik malzemeden elektrik enerjisi elde edilmesini araştırdılar. Tekerlek tasarımında lastiği yeniden modellediler. Piezoelektrik malzemeyi lastik modeline entegre ederek, hipotezlerini bu model üzerinde test ettiler. Yaptıkları deneylerde hareket ettirilen tekerleğin elektrik enerjisi ürettiğini ölçümlere ve gözleme dayalı olarak gördüler.