Terakkililer TÜBİTAK Projeleriyle Bölge Üçüncüsü Oldu

679

Levent Yerleşkemizden ortaokul öğrencilerimiz Ege Doğruel (8C), Deniz Kongar (7A) ve Yusuf Rendeci (7I), “Örüntülerin + şifresi” adlı matematik projeleriyle TÜBİTAK’ın 17. Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması’nda bölge 3.sü oldu. Projemiz matematik alanında ön değerlendirmeye kalan 93 proje arasından seçildi.

TÜBİTAK’ın ortaokul öğrenimine devam eden öğrencileri temel, sosyal ve uygulamalı bilim alanlarında çalışmalar yapmaya teşvik etmek, çalışmalarını yönlendirmek ve mevcut bilimsel çalışmalarının gelişimine katkı sağlamak amacıyla düzenlediği bu yarışmaya 14.883 proje başvurdu.

Öğrencilerimiz, matematik öğretmenleri Doğuş Gökdemir danışmanlığında yaptıkları “Örüntülerin + şifresi” adlı bu projeyle bazı örüntülerin genel terimlerini bulmaya yönelik özgün bir algoritma oluşturarak örüntüler konusunda matematik dünyasına katkı sağlamayı amaçladı. Bu doğrultuda ardışık sayılar (0,1,2,3,4…), karesel sayılar (1,4,9,16,…n². ) ve sayıların küpleri şeklinde (1,8,27,64,125…n³) ilerleyen örüntülerin ve Fibonacci sayı dizisinin (1,1,2,3,5,8,13… ) genel terimlerini bulmak için farklı ve özgün bir algoritma oluşturdular.