Terakkililer Sürdürülebilir Tarım Konusunu Ele Aldı

2142

Her iki yerleşkemizden lise 10 ve 11. sınıf öğrencilerimiz, disiplinlerarası bir etkinliğe katıldı. FMV Erenköy Işık Lisesinde 10 – 11 Mart tarihlerinde düzenlenen Coğrafya Çalıştayında  “Sürdürülebilir Tarım” başlığı altında açılan çeşitli komitelerde yer alarak, Sürdürülebilir Tarım ve Hayvancılık Yöntemleri, Tohum Türleri, İklim Değişikliği ve Tarım konularında yaptıkları çalışmaları diğer katılımcılarla paylaştılar. Görüş bildirgesinin hazırlanmasında etkin rol üstlendiler.

“Sürdürülebilir Tarım” konusunu sürdürülebilirliğin çevresel, sosyal ve ekonomik göstergelerine  yer verecek şekilde ele alan öğrencilerimiz, etkinlik sonunda temel noktaları belirlediler. Tarım ve hayvancılığın; iklim değişikliğinden ve demografik gelişmelerden en fazla etkilenen sektör olduğunu, tarımsal üretimin gelecekteki gıda talebini karşılamak için %60 oranında artması gerekeceğini, sürdürülebilir tarımda gıda güvenliğinin garanti altına alınmasını, sağlıklı ekosistemlerin beslenmesini, toprağın, suyun sürdürülebilir yönetiminin desteklenmesini, konunun çevresel, sosyal ve ekonomik boyutlarıyla ele alınmasını, hibrit tohum yerine ata tohum kullanımına özen gösterilmesini, tarım arazilerinin, üreticilerin, çevrenin korunmasını geliştirecek sistem ve uygulamalar konusundaki farkındalığı artırmanın gerekliliğini vurguladılar.