Terakkili Öğretmenlerden Zihin Haritaları Üzerine Eğitim

2180

Levent Yerleşkemizden İngilizce öğretmenlerimiz İpek Kurcan Şahin, Nurhan Demirbilek ve Bilişim Teknolojileri öğretmenimiz Tarık Ünlühan, 24 Ekim 2015 Cumartesi günü British Side’da gerçekleştirdikleri “The Most Effective Thinking Tool: Mind-Mapping” eğitiminde farklı okullardan İngilizce öğretmenleriyle bir araya geldi.

Eğitimin konusu olan “zihin haritaları”; düşünceleri oluşturmak, görselleştirmek, tasarlamak ve sınıflandırmakla birlikte eğitim alanında, organizasyonda, problem çözümünde ve karar alma süreçlerinde de kullanılan etkili bir çalışma tekniği.

foto2

Öğretmenlerimiz, zihin haritalarının İngilizce derslerinde teknoloji ile entegre edilerek nasıl kullanılabileceğini anlatmayı amaçladığı eğitimde; bu tekniğin neden etkili olduğunu ve düşünme becerileriyle bağlantısını açıkladılar. Bir zihin haritası oluşturmanın aşamalarını ve bu haritanın ders içi etkinliklerde dört temel beceriyi (okuma, yazma, dinleme, konuşma) temel alarak nasıl uygulanacağını anlatan öğretmenlerimiz, web 2.0 araçlarını da tanıtarak zihin haritaları tekniğinin kullanımına yönelik örnekler paylaştılar.

Katılımcı öğretmenler eğitimin sonunda, hem ders içeriklerini zihin haritaları kullanarak çeşitlendirmeyi hem de zihin haritaları kullanarak öğrencilerinin not alma, planlama, sunum hazırlama, problem çözme becerilerini nasıl geliştirebilecekleri konusunda bilgi sahibi oldular.

foto5