Terakkili Öğretmenler 24. Sonbahar Öğretmenler Sempozyumu’nda Sunum Yaptı

870

Terakkili öğretmenler, 22 Ekim Cumartesi günü düzenlenen “24. Sonbahar Öğretmenler Sempozyumu”nda sunum yaptı. Türkiye’de 1997’den beri düzenlenen Sonbahar Öğretmenler Sempozyumu’nda anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lisenin her seviyesiyle ilgili eğitim konuları sunumlar ve çalıştaylarda ele alınıyor.

ENKA Okullarında gerçekleşen bu yılki sempozyumda Tepeören Yerleşkemizden ortaokul Fen Bilimleri Öğretmenlerimiz Şenay Alnıkızıl ve Pelin Menekşe, “40. Dakika Sonrası Fen Etkinlikleri” sunumunda ders dışı saatlerde gönüllü öğrencilerle birlikte laboratuvarda, okul bahçesinde ve okul koridorlarında yapılan örnek çalışmaları paylaştılar. Bu çalışmaların amacı; fen bilimleri dersine karşı olumlu tutum geliştirilmesi, öğretmen-öğrenci bağının kuvvetlendirilmesi, okul kültürüne katkı sağlanması, çevre bilinci oluşturulması ve içselleştirilerek davranışa dönüştürülmesini sağlamak.


“Araştırma Becerilerinin Gelişimine Alternatif Bir Yaklaşım: Orman Yangınlarının Hava Kalitesi Veri Tabanlarına Yansıması”
sunumunu Tepeören Yerleşkemizden Kimya Öğretmenimiz Aynur Hünerli Doğan ve Levent Yerleşkemizden Kimya Öğretmenimiz Seval Dikbaş yaptı. Bu sunumdaki çalışma, 2021 yaz döneminde ülkemizde ortaya çıkan orman yangınlarını konu alıyor. 2021-2022 eğitim öğretim yılında okulumuzda PRE IB seviyelerine uygulanan bu çalışmanın amacı; lise öğrencilerimizin orman yangınları sonunda ortaya çıkan çevreye zararlı kirleticilerin farkına varması ve etkilerinin azaltılması konusunda çözüm önerileri üretebilmesi; bilimsel okur-yazarlık, dijital, sosyal, kendi kendine öğrenme ve iletişim becerilerini geliştirebilmesini desteklemek.

“Boşluktan Doğaçlamaya” başlıklı sunumda Levent Yerleşkemizden ilkokul Sınıf Öğretmenlerimiz Burcu Yaz ve Fidan Andaç, sosyal duygusal becerilerin öğretiminin ders programları içine alınarak işlenmesi gerektiği üzerine yaptıkları bir ders örneğini anlattı. Bu çalışmayla öğretmenlerimiz, “Boşluk” kitabı üzerinden öğrencilerimizin duygu ve düşüncelerini doğaçlama tekniğiyle dışa vurmasını ve ne yaşanmış olursa olsun zorlukların üzerinden gelebilme gücünün olduğuyla ilgili onlarda bir farkındalık yaratmayı hedeflediler.

“Coğrafya Derslerini Yeniden Yapılandırma – İnteraktif Bir Ders Örneği” sunumunda Levent Yerleşkemizden Coğrafya Öğretmenimiz Ferhat Varol, giriş etkinliği ve ön bilgilerin yoklanması, öğrencilerin aktif olduğu bir ders sürecinin yanı sıra keyifli ve merakı kışkırtan bir öğrenme sürecinin tasarlandığı bir ders tasarımı paylaştı. Web 2.0 araçlarının etkili kullanımıyla, eksik ve hatalı öğrenmelerin anında düzeltilebildiğini ve öğrenciye ders içinde geribildirim verme fırsatının olduğunu aktardı. Katılımcı öğretmenlerin telefonlarından uygulamaya katılarak ders tasarımını bizzat deneyimlemesini sağladı.

Levent Yerleşkemizden anaokulu İngilizce Öğretmenimiz Serap Williamson, “How To Make More Interesting Google Slides Using High-Quality Images” başlıklı bir atölye çalışması gerçekleştirdi. Bu çalışmada öğretmenimiz; yüksek kalite ve çözünürlükte görselleri bulmak, ihtiyaca göre değiştirmek ve ders materyali olarak hazırladıkları Google Slides sunumlarını öğrenciler için daha ilgi çekici hale getirmekle ilgili ipuçlarını anlattı.

Tepeören Yerleşkemizden ilkokul İngilizce Öğretmenimiz Hüsna Arsoy “Learning Styles” sunumunda farklı öğrenme stillerini ele alarak, bu öğrenme stillerine göre öğrencilerin nasıl desteklenebileceğine dair öneriler paylaştı.

“Masallarda Ayrımcılık ve Toplumsal Cinsiyet” adlı sunumda Levent Yerleşkemizden ortaokul Türkçe Öğretmenimiz Seda Ceyhan ve Türkçe Koordinatörümüz Gülsemin Kucba, yaptıkları aynı başlıklı projeyi anlatarak, ulusal ve evrensel masallar yoluyla ayrımcılık ve toplumsal cinsiyet unsurlarına dikkat çektiler. Bu projede öğretmenlerimiz, masallar yoluyla ulusal ve evrensel değerler, toplumsal cinsiyet, ayrımcılık ve kalıp rol modeller üzerinde çalıştı. Web 2.0 aracı, eleştirel sorgulama yöntemleri ve eşit masalları (ayrımcılığa yer verilmeyen masalları) aktif kullanarak yaptıkları çalışmanın amacı; öğrencilerimizin masallar aracılığıyla dinleme, okuduğunu anlama ve yaratıcılık düzeyinde yazma ve eleştirel düşünme becerilerini geliştirmek.

Tepeören Yerleşkemizden anaokulu Psikolojik Danışmanımız Yelda Arslan, öğretmenlerin kendi ihtiyaçlarını ve güçlü yönlerini fark etmelerine yönelik hazırladığı “Süper Kahramanların da İhtiyaçları Var!” sunumunda öğretmenlik denince zihinlerinde çağrışanlar, bu mesleği seçme nedenleri, okulun ve öğretmenin kapsayıcı işlevi ve pandeminin başından beri onları zorlayan durumları ele aldı.

“Yapay Zekanın Sosyal Fayda ve İnsanlığın İyi Olma Hali için Kullanımı” sunumunda ise Tepeören Yerleşkemizden lise Bilişim Teknolojileri Öğretmenimiz Özge Alpaslan Kayıkçı, yapay zeka ve derin öğrenme kavramları üzerinden algoritmik yanlılık, toplum üzerindeki etkileri, eğitimcilere ve geleceğin programcılarının farkında olması gereken konuları güncel örnekler ve etkileri üzerinden tartışarak açıkladı.