Terakkili Öğretmenler 1. Beden Eğitimi Dersleri  İyi Örnekler Çalıştayı’ndaydı

2350

Levent Yerleşkemizden öğretmenlerimiz, 6 Nisan Cumartesi günü Yeşilyurt Açı Koleji’nde gerçekleşen Türkiye Beden Eğitimi Öğretmenleri Derneği’nin düzenlediği 1. Beden Eğitimi Dersleri  İyi Örnekler Çalıştayı’nda Türkiye’nin çeşitli okullarından gelen beden eğitimi öğretmenleri kendi okullarında  hayata geçirdikleri uygulamaları meslektaşlarıyla paylaştı. Beden Eğitimi ve Spor öğretmenlerimiz Osman AtılanBeyne Enerji Veren Hareketler”, Serkan Toprakkazan Juggling  Eğitimi”, Beden Eğitimi ve Spor Bölümü Başkanımız Ayşegül Karahan “Kapağım Sende-Atasözleri Oyunu” uygulamalı interdisipliner çalışma örneklerini kapsayan sunumlar yaptı.

Atılan, “Beyine Enerji Veren Hareketler” sunumunda bilimsel olarak kanıtlanan, öğrenme olgusunu etkileyen en önemli değişkenlerden birisinin hareket etmek olduğunu; hareketle ilgili (motor etkinlikler) komutların, insan beyninin ilk gelişen bölümlerinden birisi olan cerebellum (beyincik) adlı kısımdan verildiği ve kontrol edildiğini anlattı. Daha fazla kan, daha fazla oksijen anlamına geldiği için egzersiz yapan bir kişinin beyin hücrelerinin daha iyi beslendiğini ve bilişsel alanlarına da etki ettiğini anlatan çeşitli workshop ve uygulama örnekleri paylaştı. Ters kol ters bacakla hareketler yapma, bir el ile kare çizerken diğer eli aşağı yukarı kaldırıp indirme gibi beyinin farklı loblarını aynı anda çalıştıran çeşitli hareketleri sundu.

Toprakkazan Juggling  Eğitimi” sunumunda, juggling eğitiminde farklı alıştırma örnekleriyle beynin her iki lobunun aynı anda çalışmasının, öğrenmeyi kolaylaştırdığını vurguladı. Bu doğrultuda beynin her iki lobunu çalıştıran, çeşitli açılardan ve tekniklerle tek topu atma tutma, iki topu atma tutma, üç topu aynı anda atıp tutma gibi egzersizlere yer verdi.

Karahan ise katılımcılarla, geri dönüşüme kazandırılacak malzemelerin spor malzemesi olarak kullanıldığı “Kapağım Sende-Atasözleri Oyunu” oyununu oynadı. Disiplinler arası işbirliği başlığı altında kurgulanmış; geri dönüşüm malzemeleriyle oynanan; koordinasyon, kuvvet, hız ve birçok motor becerinin desteklendiği bu oyun öğrencilerin çevre bilinciyle üreten bireyler olarak yetişmesine katkı sağlıyor.

Oyun 15 dakikalık ısınma bölümü olan “Kapağım Sende” oyunu ile başlıyor. Çöp poşetlerinden yapılmış yeleklerin arkasındaki kullanılmış gömlek dosyalarının içine pet şişe kapağı atılıyor. Oyunu en az kapağı olan takım kazandı. Daha sonra, katılımcılar atık malzemelerden hazırlanmış (çöp torbasından yelek, kağıt tabak, pet şişe, kartondan scorboard, pet şişelerden halter) istasyonlarda hareketlerini tamamladıktan sonra, pet şişelerin üstündeki matematik işlemleri (toplama, çıkarma, çarpma) zihinden çözerek, tasarruf ile ilgili kendi gruplarına ait olan atasözlerini ve anlamlarını buldular. Etkinliğin sonunda katılımcılar geri dönüşümden yapılmış madalya ve kupalarını aldılar.