Terakkili Öğretmenden 14. IB Günü Bienali’nde ITGS Sunumu

2139

Levent Yerleşkemizden ITGS öğretmenimiz Eda Torun, 25 Şubat Cumartesi günü düzenlenen Marmara Eğitim Kurumlarında gerçekleşen 14. IB Günü Bienali’nde “Prior Learning for ITGS in Turkey” başlıklı bir sunum yaptı.

IB – DP Programı kapsamında verilen Küreselleşen Toplumda Bilgi Teknolojisi (Information Technology in a Global Society – ITGS) oturumunun amacı, Türkiye’nin çeşitli IB Okullarında görev yapan ITGS öğretmenlerini bir araya getirmek. Torun, bu oturumda ITGS dersi çerçevesinde gerçekleşen ders içi uygulamaları, etkinlikleri ve iyi örnekleri interaktif bir sunumla paylaştı.

Torun; 21. yy becerileri doğrultusunda öğrencilerin nasıl daha aktif hale getirebileceği, ITGS dersiyle gerçek yaşam arasındaki bağlantıların nasıl sağlamlaştırılabileceği ve öğrencilere farklı bakış açılarının nasıl kazandırabileceğini anlattı.