Terakkili Öğretmen Uluslararası Coğrafya Eğitimi Kongresi’nde Sunum Yaptı

2065

Levent Yerleşkemizden Coğrafya öğretmenimiz Ferhat Varol, 3 – 5 Ekim tarihleri arasında Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’nde düzenlenen 2. Uluslararası Coğrafya Eğitimi Kongresi’ne “Google Earth ile Coğrafi Sunum Hazırlama” konulu ders tasarım atölyesi ile katıldı. 17 tanesi lise öğretmenlerinden olmak üzere 400 civarı sunumun yapıldığı; bildiriler, çalıştaylar, paneller, atölyeler, sergiler yoluyla oldukça verimli geçen kongre, yurt içi ve yurt dışından yoğun bir katılımla gerçekleşti. Lise ve üniversite eğitmenlerinin katılım gösterdiği Kongre’de Coğrafya disiplininin farklı alanlarında çalışan üyelerinin bir araya gelmesi çalışmanın verimini artırmış oldu.

Öğretmenimiz Ferhat Varol sunumunda, mekânsal verilerin depolandığı, içerdiği veri zenginliği ve dinamik, eğlenceli, anlamlı ve interaktif yapısı ile özellikle Sosyal Bilimler derslerinde kullanılabilecek önemli görsel araçlardan biri olan Google Earth programının, öğretim programlarında ifade edilen bilgi ve becerilerin öğrencilere kazandırılmasında nasıl etkin olarak kullanılabileceği üzerinde durdu.

Bu yaklaşım, aslında sadece Coğrafya derslerinde değil, tüm Sosyal Bilimler derslerinde ders yapılandırmasında faydalanabilecek bir yöntem sunuyor.