Terakkili Öğrenciler İklim Değişikliği Atölyesi Düzenledi

715

Tepeören Yerleşkemizde ortaokul 6. sınıf öğrencilerimiz, yürüttükleri Doğa Öncüleri Projesi kapsamında Cemil Türker Ortaokulu öğrencileriyle buluşmak üzere 5 Mayıs Cuma günü bir İklim Değişikliği Atölyesi gerçekleştirdi.

Gönüllü öğrencilerimiz, Fen Bilimleri öğretmenimiz Şenay Alnıkızıl’ın danışmanlığında ekim ayında katıldıkları, WWF (World Wide Fund for Nature)-Türkiye’nin düzenlediği bu projenin çalışmalarını mayıs ayında tamamladı. Projenin amacı; küresel hedeflerden “İklim Eylemi” hedefi çerçevesinde daha iyi bir Dünya için eğitim yoluyla öğrencilerin iklim değişikliği ve çevresel tehditler konusundaki davranışlarını ve toplumların zihniyetini değiştirmek, sosyal etkiyi artırmak ve onları harekete geçirmekti.

Bu doğrultuda, karbon ayak izini azaltmak ve iklim krizi hakkında farkındalığın artmasını sağlamak amacıyla çeşitli birçok çalışma gerçekleştiren öğrencilerimiz, İklim Değişikliği Atölyesi de düzenleyerek, tasarladıkları deneyleri, laboratuvarlarında Cemil Türker Ortaokulu öğrencileriyle birlikte yaptılar. Ardından proje çerçevesinde okul bahçesine ektikleri fıstık çamı fidanlarını ve ot spiralinin olduğu alanları tanıttılar. Öğrencilerimiz, akranlarına ot spirali hakkında bilgiler verdikten sonra ormansızlaşmanın önüne geçme konusunda bilinç yaratmak için onlara 10 adet fıstık çamı hediye ettiler. Günün sonunda, Okul Müdürümüz Saadet Tarakçı ve Cemil Türker Ortaokulunun Müdürü Osman Gökhan Çam, öğrencilerine atölyeyi başarıyla tamamladıkları, iklim değişikliği ve çevre bilinci konusunda farkındalıklarını artırdıkları için katılım sertifikalarını verdi.

Öğrencilerimiz projeye başlarken, sera gazı salınımlarını artıran insan faaliyetlerinden özellikle artan fosil yakıt kullanımı ve ormansızlaşmayı odak noktası olarak belirledi. Yaptıkları etkinliklerle ülkemizde iklim değişikliğinin yarattığı sel, yangın, kuraklık gibi etkilerin sıkça yaşanmaya başlandığını ve bu etkilerin gün geçtikçe hızla arttığını vurgulamayı amaçladılar. Yaşadığımız gezegene sahip çıkmayı ve çok geç olmadan bu konuda çalışmalar yaparak olumsuz etkileri en aza indirmeyi hedeflediler.

Bu amaçla deneyler tasarlayan öğrencilerimiz, ilk olarak iklim değişikliğinin nedenlerinden biri olan sera gazı salınımlarının etkisini gözlemlemek istediler. Bu deneyle; özellikle fosil yakıtların kullanımıyla artan karbondioksit miktarının daha fazla güneş ışığı tutarak küresel ısınmaya sebep olduğu sonucuna vardılar.

Daha sonra, dengeli oranlardaki karbondioksit miktarının doğal döngü için önemini anlamak için tasarladıkları deneyde ise dengeli karbondioksit salınımının, atmosferin sıcaklığının korunması için önemli olduğunu fark ettiler.

Bir diğer deneyle sera etkisini anlamaya çalıştılar. Deneyin sonunda, iklim değişikliğine neden olan insan faaliyetlerinin neler olabileceğini tartıştılar.

Son olarak, dünya atmosferi fazla ısı depoladığında buzulların eriyeceğini ve bu nedenle deniz seviyesinin yükseleceğini fark etmek amacıyla bir deney tasarladılar. Deniz seviyesinin yükselmesi için karadaki buzun eriyip su haline gelerek okyanusa karışması gerektiğini gördüler.

İklim değişikliğinin en önemli sebeplerinden biri olan ormansızlaşmanın önüne geçebilmek için ormanlarımızın korunması gerektiğini ve ağaç dikiminin önemini vurgulamak üzere hem okul bahçesine fıstık çamı ektiler hem de okul bahçesindeki bazı ağaç türlerinin özellikleri ve yetişme koşulları hakkında bilgi sahibi oldular. Okuldaki yeşil alanların sulamasının, depolanan yağmur sularıyla gerçekleştiğini keşfettiler.

İklim değişikliğini önlemek ve çözüm üretmek amacıyla okulumuzda gerçekleştirilen faaliyetlerle ilgili teknik destek ekibimiz öğrencilerimize, yerleşkemizdeki binalarımızın Enerji ve Çevre Dostu Tasarımda Liderlik (Leadership in Energy and Environmental Design – LEED) Gold Sertifikalı ve Çevre Dostu Yeşil Binalar Derneği’nin (ÇEDBİK) Uluslararası Yeşil Binalar Zirvesi’nde Sürdürülebilirlik Teşvik Ödülü’nün sahibi olduğunu anlattılar.

Evsel, kâğıt, plastik, cam, metal ve pil gibi atık kutularında toplanan atıkların bertaraf tesislerine ulaştırılmasının sağlandığını, yerleşkemizde 1870 adet güneş paneli bulunduğunu ve elektrik ihtiyacının %40’ının güneş enerjisi ile karşılandığını açıkladılar. Yapılan üretimle birlikte yıllık yaklaşık 250 bin ton karbon salınımının azaltıldığını, okul camlarının hem enerji verimliliği sağlayan kaplamalı çift cam özellikte olduğunu hem de daha fazla güneş kontrolü yapılabilmesi için dış camlarda yeşil renkli cam kullanıldığını belirttiler.

Ayrıca öğrencilerimiz, iklim değişikliğine çözüm olabilecek farkındalık videoları çektiler, sunumlar hazırladılar. Fidan ekmelerinin yanı sıra okul bahçesindeki ağaçları da tanıdılar. Anket yaptılar ve logo tasarladılar. 

Sürdürülebilirlik Uzmanı Barış Doğru Konuğumuzdu

Yapılan çalışmalar sonucunda kendi bilinç ve davranışlarında meydana gelen değişimlerden yola çıkarak bu etkinin daha geniş kitlelere yayılması, sosyal etkinin artması ve onların da sorunun farkına varıp harekete geçmesi için okulumuza konuşmacı davet ettiler. Türkiye’nin ilk sürdürülebilirlik odaklı yeşil iş ve yaşam dergisi EkoIQ ve iklim bilimi odaklı iklimhaber.org sitesinin yayın yönetmeni Barış Doğru, 27 Nisan Perşembe günü konuğumuz oldu. Doğru, 6 ve 7. sınıf öğrencilerimizle ‘İklim Değişikliğinin Nedenleri, Dünya ve Ülkemizdeki Etkileri ve Üretilen Çözümler konusunda paylaşımlarda bulundu.

Bu projeyle öğrencilerimiz küresel boyutta bir sorun haline gelen iklim değişikliği konusunda yaptıkları çalışmalarla tartıştı, keşfetti, çözümler üretti, yaratıcılıklarını ve duyarlılıklarını artırdı, sosyal etki yarattı, fikirlerini hayata geçirme fırsatı buldu.