Terakkili Gençler RCIMUN 2016 Konferansı'ndaydı

2314

Her iki yerleşkemizden MUN (Model United Nations) Kulübü öğrencilerimiz, dünya sorunlarının ele alındığı, Birleşmiş Milletler çalışmalarının simülasyon yoluyla öğretildiği MUN konferanslarından olan,  5 – 9 Nisan tarihleri arasında Robert Kolej’in düzenlediği RCIMUN 2016’da “Küresel Mülteci Krizi: Uluslararası İşbirliği için Yol Planlaması” teması çerçevesinde dünya sorunlarına çözümler üretti. Levent Yerleşkemizden öğrencilerimiz, Amerika Birleşik Devletleri ve Yunanistan’ı, Tepeören Yerleşkemizden öğrencilerimiz ise Birleşik Arap Emirliği ve Şeffaflık Örgütü’nü temsil etti.

RCIMUN 2016.PIC5

Öğrencilerimiz, aktif rol aldıkları Siyasi, Silahsızlanma, Çevre, İnsan Hakları ve Tarihi gibi çeşitli komitelerde; “Devletlerin mülteci politikalarının gözden geçirilmesi”, “İnsansız hava uçaklarının kullanımı ve kontrolü”, “İnsanlar üzerinde yapılan deneyler için yasal sınırların çizilmesi” ve “Gençlerin terör gruplarına katılımını engellemek” ve “Güney Amerika’daki endüstriyel ormansızlaşmanın bölge halkı üzerindeki etkisi” gibi birçok konuyu tartıştı.

RCIMUN 2016.PIC4

TTMUN (Terakki Tepeören Model United Nations) Kulübümüzde; Silahsızlanma Komitesinde Barış Topçuoğlu (10A) “İnsansız hava uçaklarının kullanımı ve kontrolü”, Çevre Komitesinde Kayra Kapran (9B) “Güney Amerika’daki endüstriyel ormansızlaşmanın bölge halkı üzerindeki etkisi” ve İlayda Albaş (9B) “Sürdürebilir enerji altyapısının kurulması ile ilgili engellerin kaldırılması” , İnsan Hakları Komitesinde Arda Aksakal (10A) “İnsanlar üzerinde yapılan deneyler için yasal sınırların çizilmesi” üzerine hazırlamış oldukları önergeleri komitelerinden geçirmeyi başardı. Siyasi Komitede ise Selin Avcı (10A), “Azınlıkların devlet içinde siyasi olarak temsil edilme sorunu” ile ilgili önerge taslağına yeterli desteği sağlayarak komitesinde tartışmaya sundu ve birçok başarılı kürsü konuşması gerçekleştirdi.

Ayrıca Birleşmiş Milletler Genel Kuruluna en iyi dört önerge seçilerek tartışmaya açıldı. Öğrencilerimizden Barış Topçuoğlu (10A) ve Kayra Kapran’ın (9B) önergeleri beğenilerek Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun onayına sunulan dört önerge arasında yer aldı ve oy çokluğu ile Genel Kurulda kabul edildi.

Tarihi komitede yer alan öğrencilerimiz Truva Savaşı’nı yeniden canlandırdı ve kimliğini aldıkları karakterleri temsil etti.

Uluslararası Ceza Mahkemesinde ise öğrencilerimiz iki gün süre ile Birleşmiş Milletler hukuk sistemi üzerine yetkili kişilerden eğitimler alarak üç ayrı davayı yeniden analiz etti ve Albert Speer, Georges Ruggiu ve Simon Bikindi davalarını sorguladı.