Terakkili Delegelerin JMUN Konferansı

2526

Levent Yerleşkemizden Ortaokul JMUN (Junior Model United Nations) Kulübü öğrencilerimiz, 23 – 24 Şubat tarihlerinde İzmir SEV Okullarında gerçekleştirilen “Küresel Yeniden Yerleşim: Yasadışı Göç Ve İç Uygulama” temalı SEV JMUN Konferansı’na katıldı. Çeşitli komitelerde ülkeleri Fransa ve Suriye’nin delegeliğini yaptılar. Görüş Bildirgesi ve Yasa Tasarısı hazırlanmasında etkin bir rol üstlendiler.

Birleşmiş Milletler’in çalışmalarını simülasyon yoluyla öğretmeyi amaçlayan JMUN Kulübü öğrencilerimiz, kulüp çalışmaları boyunca diplomat kimliğine girip araştırma, münazara ve yazı çalışmaları sonucunda sorunlara gerçekçi çözümler üretmeye çalıştılar.

Silahsızlanma Komitesi’nde “Yasadışı silah ticaretinin önlenmesi” ve “Orta Doğu’da nükleer silahsız bölge kurulması”, Güvenlik Konseyi’nde “ABD – Kuzey Kore”, Politika Komitesi’nde “Göçmenlerin ülke siyasetindeki rolü”, ve “Göçmenlerin seçim sonuçları üzerindeki etkisi”, İnsan Hakları Konseyi’nde “İnsan kaçakçılığı ile mücadele” ve “Refakatsiz göçmen çocuk ve ergenlerin insan hakları”, Çevre Komitesi’nde “Göçün çevre istikrarını nasıl etkilediği” ve “Göç, yer değiştirme ve iklim değişikliği”, BM Ekonomik ve Sosyal Konsey’de “Göçmenliği kısıtlamanın ekonomik etkileri”, ve “Çatışma sonrası alanlarda yeniden yapılanma ve sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması ve teşvik edilmesi”, Yasal Komite’de “Uluslararası denizlerde kaçak göçmenleri ortadan kaldırmak” ve “Bölgesel dayanışma-mülteci yerleştirme sınırları ve fırsatları sorusu”, Sağlık Komitesi’nde ise “Daimi konut sakinleri, belgesiz göçmenler ve mülteci talep sahipleri arasında sağlık erişiminin karşılaştırılmas” ve “Göçmenlerin gözaltına alınmasında çocukların ve ailelerin psikiyatrik değerlendirmesi – klinik, idari ve etik durumlar” konularını tartıştılar.