Terakkili Delegeler İTU JMUN Konferansındaydı

2366

Levent Yerleşkemizden ortaokul JMUN (Junior Model United Nations) Kulübü öğrencilerimiz, Nisan sonunda “Sürdürülebilir Bir Gelecek Yaratmak” konulu İTÜ JMUN Konferansı’na katıldı. İTÜ GVO Beylerbeyi kampüsünde gerçekleştirilen bu konferansta, çeşitli komitelerde ülkeleri Norveç’in delegesi olarak, Görüş Bildirgesi ve Yasa Tasarısı hazırlanmasında etkin bir rol üstlendiler.

Birleşmiş Milletler çalışmalarının simülasyon yoluyla öğretildiği JMUN Kulübünde öğrencilerimiz diplomat kimliğinde gerçekleştirdikleri araştırma, münazara ve yazı çalışmaları sonucunda konferansta sorunlara gerçekçi çözümler üretmeye çalıştı.

Konferansta ise Yasal Komite’de “Hukukun üstünlüğünü ulusal ve uluslararası düzeyde teşvik etmek ve herkes için adalete eşit erişim sağlamak”, Silahsızlanma ve Uluslararası Güvenlik Komitesi’nde “Uluslararası yasalarla yasaklanan silahların kaldırılması”,  Barış Operasyonlarında “Barışı koruma operasyonlarında teknoloji kullanımının iyileştirilmesi”, Ekonomik ve Finansal Konsey’de “İşçi haklarını korumak ve göçmen işçiler dahil tüm çalışanlar için güvenli çalışma ortamları geliştirmek”, Sağlık Komitesi’nde “Tedbir, risk azaltma ve ulusal ve küresel sağlık risklerinin yönetimi için tüm ülkelerin, özellikle gelişmekte olan ülkelerin kapasitelerinin güçlendirilmesi”, UNICEF’te “İstismar, insan ticareti ve çocuklara yönelik her türlü şiddetin sona ermesi”,  Sürdürülebilir Kalkınma Komitesi’nde “Gelişmekte olan ülkelerde aşırı yoksulluğu ortadan kaldırmak için önlemler”, ve Sosyal, İnsancıl ve Kültürel Komite’de “Tüm kültürlere, dinlere ve etnik kökenlere saygı duyulmasını teşvik etmek” konularını tartıştılar.