Terakkili Delegeler İtalya’da MUN Konferansına Katıldı

432

Her iki yerleşkemizden lise MUN (Model United Nations) Kulüplerimiz, 13 – 16 Nisan tarihleri arasında İtalya’nın Milano şehrinde bulunan Civico Polo Scolastico Alessandro Manzoni Okulunun düzenlediği MilanMUN’23 konferansına katıldı. Bu konferansta STIMUN (Şişli Terakki International Model United Nations) Kulübü öğrencilerimiz Gana, Polonya, Portekiz, Yemen, Belçika ve Kosta Rika’yı; TTMUN (Tepeören Terakki Model United Nations) Kulübü öğrencilerimiz Belçika, Brezilya, Danimarka ve İrlanda ülkelerini temsil etti.

Birleşmiş Milletler simülasyonu olarak gerçekleşen ve dünya sorunlarının ele alındığı MILANMUN’23 konferansı bu sene 4 kıtadan 14 ülkeden (Güney Afrika, Yeni Zelanda, Gürcistan, Hırvatistan, İsviçre, Portekiz, Çekya, İsrail, Fransa, İspanya, Yunanistan, İtalya, Romanya ve Türkiye) okulların katılımıyla gerçekleşti.

Oturum Başkanlığı

TTMUN Kulübünden 11IBE sınıfından üç öğrencimiz, Merve Kaya (Ekonomik ve Sosyal Konsey), Ege Yüksektaş (Sosyal, Kültürel ve İnsani Yardım Komitesi) ve Defne Eryüksel (Özel Siyasi ve Dekolonizasyon Komitesi) oturum başkanı olarak seçildi. Bu öğrencilerimiz konferans öncesinde komite gündem maddeleri ile ilgili raporlar hazırladılar ve ön hazırlıkların yapılmasında etkin rol aldılar. Konferans süresince ise oturumlarını başarıyla yürüterek birçok yasa tasarısını komitelerinde tartışmaya açtılar ve sadece takım arkadaşlarına değil komitelerine katılan tüm öğrencilere yardım ederek ve yol gösterdiler ve örnek öğrenciler olarak okulumuzu başarıyla temsil ettiler.

En İyi Yasa Tasarıları

Oya Ok (Levent-10IBF), Bilge Yüce (Levent-10IBF), Güneş Bozkırlıoğlu (Levent-Fen 9), Mina Çakıroğlu (Tepeören-9C), Yunus Duçe (Tepeören-11A), Serdar Ada Doğan (Tepeören-10E), Yasmin Bayer (Tepeören-10D) komitelerinde birçok başarılı kürsü konuşmaları ve kulis çalışmaları yaparak hazırlamış oldukları yasa tasarı taslaklarını oy çokluğu ile komitelerinden geçirmeyi başardılar.

En İyi Çözüm Önerileri

Bu yıl gündem maddesi “Daha sürdürülebilir bir geleceğe geçişi demokratikleştirmek” olan Genel Kurul’a sunulan çözüm önerileri arasından seçilen en iyi altı öneriden ikisi öğrencilerimiz Defne Öztunç (11 IBK-Levent) ve Bilge Nehir Tiryakiler (10B- Tepeören) tarafından Genel Kurulda sunuldu. Polonya delegesi olan Defne Öztunç (11 IBK-Levent) oy çokluğunu sağlayarak genel kurulda önerisini geçirmeyi başardı.

Özel Komiteler

Güvenlik Konseyi

MilanMUN’23 konferansında bu yıl Güvenlik Konseyinin gündemini “Kuzey Kore’deki durum”, “Himalaya Bölgesindeki anlaşmazlıklar” ve “Ukrayna sınırında güvenlik riski”  maddeleri oluşturuyordu. Her iki kampüsten toplam 2 öğrencimizin yer aldığı bu komitede; Ekin Raşa (Tepeören-10B) 2 ve İdil Melis Güvendir (Levent 9IBI) 1 olmak üzere toplamda 3 çözüm önerisinde bulundular ve 3 öneriyi de komitelerinden oy çokluğuyla geçirmeyi başardılar.

Ekonomik ve Sosyal Konsey

Ekonomik ve Sosyal Konseyde Serdar Ada Doğan (Tepeören -10E) “Döngüsel ekonomiye geçişi hızlandırmak”, Yasmin Bayer (Tepeören -10D) “Doğal olayların bir sonucu olarak dâhili yer değiştirmenin hafifletilmesi” üzerine takım arkadaşlarıyla yaptıkları çalışmalarda tasarı başkanı olmaya hak kazandı ve komitelerinden onay alarak yasa tasarılarını oy birliğiyle geçirdiler.

Genel Kurul Komiteleri

Genel Kurul komitelerinde her iki yerleşkemizden 44 öğrencimiz belirlenen gündem maddeleri üzerine yapmış oldukları çalışmaları komite içinde paylaştılar ve çözüm önerilerine katkıda bulundular. 18 öğrencimiz kulis çalışmalarını tamamlayarak hazırlamış oldukları yasa tasarı taslaklarına komitelerinden yeterli imza toplayarak tasarı başkanı oldu ve tasarılarını tartışmaya açmaya hak kazandılar.

Özel Siyasi ve Dekolonizasyon Komitesi

Oya Ok (Levent-10IBF) “Antarktika Anlaşma Sistemini sürdürmek ve genişletmek”, Bilge Yüce (Levent-10IBF) “Uzayın barışçıl kullanımlarında işbirliğini ilerletmek”, Ahmet Emre Ulusoy (Tepeören-11A) “Uzayın barışçıl kullanımlarında işbirliğini ilerletmek”, Ada Niron (Tepeören-9D) “Antarktika Antlaşma Sistemini sürdürmek ve genişletmek”, Duru Kopan (Tepeören-9D) “Uzayın barışçıl kullanımlarında işbirliğini ilerletmek”, Mehmet Ali Hocalar (Tepeören-9D) “Uzayın barışçıl kullanımlarında işbirliğini ilerletmek”,

Sosyal, Kültürel ve İnsani Yardım Komitesi

Defne Altınay (Tepeören -10D) “Dünya çapında yerli halkın haklarını ve kültürel kimliğini korumak”, Yunus Duçe (Tepeören -11A) “Küresel ölçekte aktivistlerin ve kampanyacıların refahını korumak”, Ekrem Soran (Tepeören -9E) “Silahlı çatışma alanlarında kültürel mirasın korunmasını sağlamak”.

Çevre Komitesi

Naz Kabze (Tepeören -9C) “Buzulların ve buz tabakalarının artan erime hızına bağlı tehditlerin değerlendirilmesi”, İnci Onay (Tepeören -9D) “Hızlı modanın zararlı etkilerine karşı koymak”, Mina Çakıroğlu (Tepeören -9C) “Elektronik atıkların sorumlu bir şekilde imha edilmesini teşvik etmek”.

Cinsiyet eşitliği ve kadınların güçlendirilmesi için BM Kuruluşu

Ezgi Günel (Tepeören -11D) “Kadınlara yönelik zorlu kıyafet kısıtlamaları”.

Uluslararası Çalışma Örgütü

Güneş Bozkırlıoğlu (Levent-Fen 9) “İşyerinde tacizi sona erdirmek için önlemlerin uygulanması” Efe Demir Akkuş (Tepeören -9A) “İşyerinde tacizi sona erdirmek için önlemlerin uygulanması”, Fazlı Göktuğ Tuna (Tepeören -9C) “Yerel kaynakların yoksullaşmasını en aza indirmek için beyin göçünün önlenmesi”, Efe Kaan Yılmaz (Tepeören -12A) “Yerel kaynakların yoksullaşmasını en aza indirmek için beyin göçünün önlenmesi”.

Avrupa Konseyi – Bakanlar Komitesi

Bilge Nehir Tiryakiler (Tepeören -10B) “Sosyal katılımı, çatışmaları önlemeyi ve barışı tesis etmeyi kolaylaştırmak için sporun bir araç olarak kullanılmasının geliştirilmesi”, Ali Alıç (Tepeören -9C) “Sağlık hizmetlerinde yapay zeka: olası tıbbi, yasal ve etik zorluklar”.

 

MilanMUN’23 Konferansının Ardından…

“13-16 Nisan arasında düzenlenen Milan MUN’23 konferansına okul olarak katıldık ve ben Polonya delegesi olarak Özel Siyasi ve Dekolonizasyon Komitesinde görev aldım. Konferans öncesinde birçok çalışmalar yaptık ve hazırlandık. İki kampüsten bize yardım eden öğretmenlerimizin destekleri sayesinde çok güzel ve verimli bir konferans geçirdik. Konferans süresince çok verimli ve yoğun birçok konuyu irdelediğimiz tartışmalar içinde bulunduk. Bu süreçte dünyamızda yaşadığımız problemler üzerine yazdığımız yasa tasarılarını yeterli oy toplayarak ve münazaralar yaparak geçirmeyi başardık. Konferans İtalya’da düzenlendiği için birçok farklı ülkeden birçok insanla tanışma ve kaynaşma imkânımız oldu ve çok güzel arkadaşlıklar kurduk. Komite ve konferans boyunca arkadaşlarımızla birbirimize destek olduk ve çok eğlendik. Bu konferansa gidebilmemiz için bizimle birlikte çalışan ve bize her konuda yardımcı olan öğretmelerimize çok teşekkür ediyorum ve gelecekte gideceğimiz başka konferansları heyecanla bekliyorum.” Bilge Yüce (Levent – 10 IBF)

“MilanMUN benim ikinci MUN deneyimimdi. Aynı zamanda ilk uluslararası MUN konferansıma katılmış da oldum. Bu konferansta sistem diğerlerine göre biraz farklı olsa da yine de eğlenceliydi. Farklı ülkelerden gelen birçok okul vardı ve birçok arkadaş edinme fırsatı buldum. Bunun yanında komitede ilginç ve eğlenceli münazaralar oldu ve komite konularını tartışmaktan çok zevk aldım. Sosyal gecenin de çok zevkli geçtiğini söyleyebilirim. Komite dışında birlikte eğlenmek arkadaşlıkların pekişmesini sağladı, hala iletişim içindeyiz. Özetle bu konferans benim için çok güzel bir deneyimdi. Hem eğlenceliydi hem de münazara yeteneklerimi geliştirmemi sağlıdı.” Doruk Umman (Fen 9)

“Milano her zaman çok görmek istediğim bir şehirdi. Milan MUN’u duyduğumda bu fırsatı hemen değerlendirmek istedim. Milan MUN’un önceki deneyimlerimden farklı olacağını tahmin edebiliyordum, hem Bocconi gibi prestijli bir üniversiteyi gezip hem de dünya vatandaşlarıyla MUN konferansına katılabildim. Danimarka’nın büyükelçisi olarak gittiğim konferansa hazırlanırken en göz önünde bulundurduğum oturum başkanlarımın hazırlamış oldukları raporlar ve ülkemin politikasıydı. Gerçekten unutamayacağım bir deneyim oldu. Eğitimime önem verirken aynı zamanda hep yanımda olan arkadaşlarımla Milano’yu gezdim. Hem kültürü ile nefesimi kesen Milano’ya hem de eğitimi ile beni büyüleyen Milan MUN’a okulum ve yabancı dil hocalarım olmasaydı asla gidemezdim. Özellikle bize orada mental ve akademik anlamda yanımızda olan Vesile Hoca’ma bana verdiği bu imkândan dolayı teşekkür ediyor ve gelecek MUN’lerde de Terakki’yi gururla temsil edeceğimin sözünü veriyorum”. Bilge Nehir Tiryakiler (Tepeören – 10B)

“4 yıldır çeşitli MUN konferanslarına katılmış olsam da MILANMUN’23 yurt dışında ilk katıldığım ve birçok açıdan güzel deneyim edindiğim bir konferanstı. MILANMUN’23 konferansına ilk başta oturum başkanı olarak başvurumun reddinden sonra konferansa katılmama kararı almıştım. Fakat 1 ay sonra MILAMUN sorumlu ekibi tarafından bir komitede ana oturum başkanı olmam konusunda bir teklif yapıldı. Önce kabul alamamışken sonrasında bir konferansta edinebileceğim en yüksek mertebelerden birine sahip olmak, daha konferansa gitmeden beni çok heyecanlandırmıştı. Konferans süresince 2 İtalyan ve 1 Koreli olmak üzere 3 yardımcı oturum başkanıyla birlikte çalıştık.  Komitem içinde farklı ülkelerden gelen delegelerle çok güzel arkadaşlıklar kurdum. Aynı zamanda, kampüsümüzden toplamda 24 öğrenci olarak gittiğimiz bu konferansın sadece bana değil, katılan diğer tüm arkadaşlarıma da çok iyi bir deneyim olduğuna inanıyorum. MUN konferansının yanı sıra İtalya’da geçirdiğimiz bu zaman da bize birçok açıdan çok şey kattı. Hazırlık ve konferans süreci boyunca bizlerden yardımını asla eksik etmeyen hocalarımıza ve konferansa hazırlanırken tüm çabalarını ortaya koyan katılımcı arkadaşlarıma teşekkür ederim. Okulumdan katılım göstermiş olan her arkadaşımla gurur duyduğum ve keyif aldığım bir konferans yaşamış olduğum için kendimi çok şanslı hissediyorum.” Merve Kaya (Tepeören – 11IBE)