Terakkili Delegeler Güney Kore ve Senegal’i Temsil Etti

2826

Her iki yerleşkemizden JMUN (Junior Model United Nations) Kulübü öğrencilerimiz, 4 – 6 Mart tarihleri arasında “Gelişmekte Olan Dünyada İstikrarsızlığı Azaltmak” temalı Koç Okulları JMUN Konferansı’nda Güney Kore ve Senegal’in delegeliğini yaptı. Türkiye’den ve çeşitli ülkelerden öğrencilerle birlikte dünya sorunlarına çözümler ürettiler.

Birleşmiş Milletler’in çalışmalarını simülasyon yoluyla öğretmeyi amaçlayan JMUN Kulübünde öğrencilerimiz; Sağlık, Çevre, Güvenlik, İnsan Hakları gibi çeşitli komitelerde aktif bir rol aldı. Komitelerde; “Amazonlar’da çevresel sürdürebilirliği teşvik ve zanaat madencilik çalışmalarının çevresel etkilerini azaltmak”, “Irak İslam Devleti ve Doğu Akdeniz ülkelerinin Orta Doğu’daki istikrarsızlığı zorlaması ve Falkland Adaları sorunu”, “Afetlerden sonra gıda ve sağlık stratejilerinin oluşturulması”, “Etnik köken, din ya da cinsiyete dayalı ayrımcılık ve şiddeti azaltmak için önlemler”, “Ekonomik işbirliğinin güçlendirilmesi ve hızla büyüyen ülkeler ve an gelişmiş ülkeler arasındaki ekonomik reformları teşvik” gibi birçok konuyu tartıştılar.