Terakkili Delegeler Almanya, Japonya, Belize ve El Salvador'u Temsil Etti

2611

Lise TTMUN (Terakki Tepeören Model United Nations) Kulübü öğrencilerimiz, 23 – 26 Şubat tarihleri arasında düzenlenen MUNDP’17 konferansında Almanya, Japonya, Belize ve El Salvador ülkelerini temsil etti. Bu yıl 17. kez düzenlenen ve 50 okuldan yaklaşık 900 öğrencinin katılımıyla Koç Lisesi’nde gerçekleşen konferansın gündemi “Latin Amerika ve Karayipler Bölgesi”ydi.

Birleşmiş Milletler çalışmalarının simülasyon yoluyla öğretildiği konferans süresince öğrencilerimiz, yaptıkları ön hazırlık sonucunda, karar tasarı taslaklarını komitelerinde önce lobi çalışması yaparak iyileştirmeye ve yeterli oyu toplamaya çalıştı. Daha sonra komitelerinde çeşitli tartışmalar yaparak oylamaya sundular.

Bu konferansta kulübümüz bir ilke imza atarak toplamda 27 kararnameye başkanlık yaptı ve bunların 15 tanesini oy çokluğuyla komitelerinden geçirmeyi başardı. Öğrencilerimiz Ata Taşman (11 A) ve Uras Efe Kahya (11 A), Uluslararası Adalet Divanı’nda Nikaragua sınır olayları davasında savundukları toprakları geri aldı.

Öğrencilerimiz, akademik becerilerinin yanı sıra yaşam becerilerini de geliştiren bu konferansta Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP), Birleşmiş Milletler Silahsızlanma İşleri Ofisi (UNODA), Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR), Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR) gibi çeşitli komitelerde dünya sorunlarını ele aldı. Bu sorunlarla ilgili gündemlerden bazıları; “Sürdürülebilir kalkınma hedeflerine göre Amazon yağmur ormanlarında ormansızlaştırma hızının durdurulması”, “Merkez Amerika’daki kara mayınlarının temizlenmesi”, “Ant dağları bölgesine gönüllü olarak dönmek içi uluslararası iş birliğinin desteklenmesi”, “Latin Amerika ve Karayipler ülkelerinde kadın cinayetleri ve tecavüz olaylarının azaltılması” ve “Nükleer silahların yayılmasının önlenmesi” oldu.