Terakki Vakfı Okulları Toplumsal Sorunları Eğitim Ortamında Tartışıyor

2478

Okulumuz,  2012-2013 öğretim yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyoloji ve Eğitim Çalışmaları Birimi ile birlikte yeni bir projeye başladı. Öğretmenlerimizle Bilgi Üniversitesi akademisyenlerinin bir araya geleceği proje, önyargılar ve sosyal dışlanma konularını odağa alarak, toplumsal sorunların eğitim ortamında nasıl tartışılabileceğine dair etkinlikler üretmeyi hedefliyor. Bu projeye her branştan öğretmenin katılımına ve bu öğretmenlerin proje süresince edinecekleri deneyime, bilgi ve becerileri proje tamamlandıktan sonra da birbirleriyle paylaşabilmelerine; diğer öğretmenlere de paylaşımlarını yansıtabilmelerine önem veriliyor.

Öğretmenlerin ve akademisyenlerin birlikte öğrenme ve üretme projesi olan bu çalışmanın sadece eğitim bilimcilerce değil, disiplinlerarası bir yaklaşımla başarıya ulaşacağı düşünülüyor. Çünkü bilgi üreten akademi çoğu zaman sahadan uzak; sahada veya sınıfta eğitimi yürüten öğretmenler de çoğu zaman akademi ile iş birliği için zaman bulamamakta. Bu proje sosyoloji, hukuk, psikoloji, siyaset bilimi ve dilbilim alanındaki akademisyenlerle farklı branşlardaki öğretmenleri bir yıl boyunca bir araya getirerek, birlikte öğrenmeyi ve üretmeyi sağlayacak.

Proje, İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyoloji ve Eğitim Çalışmaları Birimi’nin bu konuları odağa alarak yürüttüğü eğitim projeleriyle desteklenecek. Bu projelerde, akademiyle öğretmenlerin bir arada çalışarak farklı konularda ürettikleri dersler ve eğiticilere yönelik metinler kullanılmakta. Ayrıca öğretmenlerin ve akademisyenlerin bu süreçte hem deneyim hem de uzmanlık kazanacakları düşünülmekte.

Bu bağlamda Terakki Vakfı Okulları’ndan projeye katılan gönüllü öğretmenlerimiz, İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyoloji ve Eğitim Çalışmaları Birimi işbirliğiyle bir yıl boyunca;

  • Farklı disiplinlerden akademisyenlerin belli aralıklarla düzenlenecek seminerlerinde bir araya gelecek ve toplumsal sorunları tartışacak,
  • Bu toplumsal sorun alanlarına ilişkin konularda etkileşimsel eğitim yöntemlerini içeren ders modülleri üretecek,
  • Bu modüllerin sınıf ortamında uygulanması, gözlemlenmesi ve güncellenmesi sonucunda son haline getirecek ve bu modülleri içeren bir kitapçık hazırlayacak,
  • Bu modüllerin farklı platformlarda Türkiye’deki diğer eğitimcilerle paylaşılmasına katkıda bulunacak,

Proje sürecinin niteliksel araştırma yöntemleri yoluyla izlenmesi, değerlendirilmesi ve araştırma verilerine dayanarak bilimsel değerlendirme raporunun yazılması aşamalarında yer alacaklar.