TERAKKİ 1184 IB-PYP Dünya Okulu Arasında

3153

Özel Şişli Terakki Anaokulu ve İlkokulumuz, 15 Ağustos 2014 tarihi itibarıyla Uluslararası Bakalorya (IB) İlk Yıllar Programı (PYP) yetkinlendirme belgesini aldı.

İlk Yıllar Programı, 3-12 yaş arasındaki öğrencilerin sosyal, duygusal ve akademik gelişimlerini destekleyen; bağımsız hareket edebilen, kendi öğrenmelerinin sorumluluğunu üstlenebilen bireyler yetiştirmeyi amaç edinen; öğrenciyi yaşama ve değişimin sürekliliğine hazırlayan uluslararası bir çerçeve program. Dünya genelinde 102 ülke ve 1184 okulda uygulanmakta olan PYP, bir program olmanın ötesinde öğrencisi, öğretmeni, velisi ve tüm çalışanlarıyla kurum paydaşlarının iş birliği, inanç ve adanmışlığı üzerine kurulmuş bir kültür, bakış açısıdır.

Okulumuz 2011 yılı sonundan, yetkilendirme belgesi almaya hak kazandığı zamana kadarki süreçte IB uzmanları tarafından uluslararası standart ve kriterler doğrultusunda;

  • Uluslararası bilinci geliştirmeye odaklanmış IB felsefesine adanmışlık,
  • Öğrencileri meraka ve sorgulamaya teşvik eden titizlikle hazırlanmış kapsamlı bir programın varlığı,
  • Öğretmen, yönetici ve personelin IB programının ve felsefesinin eğitimini almış olma durumu,
  • Okul yönetiminin IB programının misyonuna hizmet edecek ve destekleyecek biçimde yapılandırılmış olması,
  • IB programı uygulayabilecek ve sürdürebilecek kapsamlı bir planın varlığı açısından iki kez denetlendi. Her iki ziyaret sürecinde de uzmanlar, ders gözlemlerinin yanı sıra okul çalışanları, öğretmen, yönetici, öğrenci grupları ve velilerimizi temsilen okul aile birliği üyeleriyle sohbet toplantıları gerçekleştirdiler.

Ziyaret sonrası IB tarafından verilen değerlendirme raporunda kurumsal kültürümüzün IB felsefesine uyumluluğu, inanç ve adanmışlığımızın mükemmel düzeyde olduğu ifade edildi.

Başarı; ortak bilinç ve vizyonu gelişmiş, ortak değerler etrafında bir araya gelmiş yönetici, öğretmen, öğrenci, veli ve çalışanlardan oluşan tüm Terakkililerindir.

Saygılar, sevgiler,

Zehra Kasap Erkan
Anaokulu ve İlkokul Müdürü