TEOG ve özel okul tercihleri nasıl yapılacak? 2014 lise tercih rehberi

2759

Yaşam boyu süren öğrenmelerin ve eğitimlerin resmi boyutu da eğitim kurumlarında yani okullarda gerçekleşir. Okul yaşamı aynı zamanda çocuğun ve gencin edindiği deneyimlerin geliştirilmesine fırsat tanıyan bir alan olarak tanımlanabilir. Okul, her ne kadar akademik öğrenmelerin asıl hedef olarak konduğu bir yaşamsal alan olsa da onu var eden öğretmen, öğrenci ve veliler olmadan düşünülemez.

Devlet ya da özel hangi okul olursa olsun çocuğun okul yaşamı sırasında ailelerin beklentilerinin tümünün karşılanması mümkün değildir. Anne babanın yetiştiği çevre, eğitim seviyesi, iş hayatı ve edindiği yaşam tecrübesi bu beklentileri büyütür ve çoğaltır. Bu nedenle de her ailenin “Başarı” Kavramı ile “Başarılı Okul” kavramı birbirinden farklılık gösterir.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), bu yıl hayata geçirilen Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Uygulaması doğrultusunda, 8. sınıf öğrencilerinin girdiği ortak sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından, adayların liselere yerleştirme için tercihleri alınmaya başlandı.

Bu yıl ilk kez uygulanan TEOG sınav sonuçları hangi okullara yerleşmek için kullanılmaktadır.

TEOG sınav sonuçları iki farklı yerleştirme için kullanılmaktadır.

• Bunlardan birincisi resmî okullar dediğimiz Anadolu liseleri, Anadolu imam hatip liseleri, çok programlı Anadolu liseleri bünyesindeki Anadolu liseleri ile Anadolu imam hatip liseleri, Fen liseleri, Sosyal Bilimler liseleri gibi okullara yerleşebilmek için,

• İkincisi ise Anadolu liseleri, Fen liseleri, Sosyal Bilimler liseleri gibi programlar uygulayan Türk ve yabancı özel okullara yerleşebilmek için kullanılacaktır.

TEOG
TERCİH VE YERLEŞTİRME TAKVİMİ

ÖZEL OKULLAR
TERCİH VE YERLEŞTİRME TAKVİMİ

31 TEMMUZ-
8 AĞUSTOS:

Tercihlerin alınması
(Saat 17.00’ye kadar)

4-5 AĞUSTOS:

I. Kayıt Dönemi,
Ön Kayıt Günleri

22 AĞUSTOS:

Yerleştirme sonuçlarının açıklanması

6-7 AĞUSTOS:

I. Kayıt Dönemi,
Kesin Kayıt Günleri

25 -28 AĞUSTOS:

İlk nakil başvurularının alınması

18-19 AĞUSTOS:

II. Kayıt Dönemi,
Ön Kayıt Günleri

29 AĞUSTOS:

İlk nakil işlemlerinin bitimi 

20-21 AĞUSTOS:

II. Kayıt Dönemi,
Kesin Kayıt Günleri

1-5 EYLÜL

İkinci nakil işlemleri haftası

25 AĞUSTOS:

*Özel Okulların Resmi Kayıtlarının Başlama Tarihi 

8-12 EYLÜL

Üçüncü nakil işlemleri haftası

25-26 AĞUSTOS:

III. Kayıt Dönemi,
Ön Kayıt Günleri

15 EYLÜL:

Okulların açılış tarihi

27-28 AĞUSTOS:

III. Kayıt Dönemi,
Kesin Kayıt Günleri
*Eylül ayı içerisinde yerleştirme işlemleri haftalık nakil işlemleri şeklinde devam edecektir. *Eylül ayı içerisinde özel okullar son kayıt dönemine girmektedirler.

Resmi Okullar İçin Tercih İşlemleri

•             8’inci sınıfı başarıyla tamamlayan tüm öğrenciler taban puan uygulaması olmadan yerleştirme işlemleri için tercihte bulunma hakkına sahipler.

•             Tercihler öğrenci/veli tarafından, https://e­okul.meb.gov.tr internet adresinden yapılabileceği gibi öğrencinin 8’inci sınıfı tamamladığı ortaokuldan ya da herhangi bir ortaokul müdürlüğünden de yapılabilmektedir.

•             Resmi okullar için, okul tercihlerini (kodlarına göre yapılacak) içeren A grubu ve okul türlerine göre yapılacak tercihleri içeren B grubu olmak üzere iki grupta alınmaktadır.

•             A grubu için öğrencilerden tüm okul türlerini içerebilen 15 adet tercih alınmaktadır. Öğrencilerin A grubu tercihleri, tercih listelerinde isimleri yer alan okulların tercih kodlarına göre, B grubu tercihleri ise sadece okul türlerine göre yapılmaktadır.

•             Okul tercih kodlarına göre oluşturulacak A grubu tercih işlemleri mutlaka 8 Ağustos 2014 tarihine kadar yapılmalıdır.

•             A grubu listesinden en fazla 15 tercih yapılabildiğinden öğrenci ve veliler özenli olmalı, öğrencilerin ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bir tercih listesi oluşturulmalıdır. Okul rehberlik uzmanlarının görüş ve önerileri mutlaka dikkate alınmalıdır.

•             Okul türlerine göre oluşturulacak B grubu tercih listesinde de, 6 tercihten en az 4 (dört) okul türünün zorunlu olarak seçilmesi beklenmektedir. Eğer bu tercihleri yapmadığınızda sistem otomatikman başvurunuzu kabul etmeyecektir. Ayrıca tercih yapmama hakkınızı kullandığınızda da Bakanlık sizi zorunlu olarak 6 okul türünden birisine yerleştirecektir.

Onaylanmayan Tercihler Geçersiz Sayılacak.

Tercihler okul müdürlüğü tarafından elektronik ortamda onaylanmaktadır. Tercihlerle ilgili varsa her türlü düzeltme tercihleriniz onaylanmadan önce elektronik ortamda yapılmalıdır. Onaylama işlemi yapıldığı andan itibaren öğrencinin tercih işlemi tamamlanmış sayılacaktır. Aksi takdirde öğrenci tercih yapmamış sayılacaktır.

•             Tercih listesinden öğrenci velisi, onay işleminden ise okul müdürlüğü ile veli birlikte sorumludur.

•             Elektronik ortamda onaylanan “Tercih Başvuru Bilgileri Formu” nun imzalı bir çıktısını veli mutlaka almalıdır.

•             Tercih başvurusu bir kez yapıldığından dikkatli olunmalı başvuru işleminden sonra değişiklik yapılamayacağı unutulmamalıdır.

Yerleştirme İşlemleri

•             Tercihte bulunan bütün öğrencilerin ortaöğretim kurumlarına yerleştirme işlemleri öncelikle, okul tercih kodlarına göre oluşturdukları A grubu tercihlerine, puan üstünlüğü ve tercih sıralamaları dikkate alınarak yapılmaktadır.

•             Okul tercih kodlarına göre yapılmış A grubu tercih listesinde yer alan tercihlerine yerleşemeyen öğrenciler; öğrencinin ikamet adresi, YEP’i, tercih önceliği, okul kontenjanı ve okulun A grubu (okul tercih kodlarına göre yapılan tercih grubu) yerleştirme taban puanı dikkate alınarak B grubundan tercih edeceği okul türlerine göre sistem tarafından otomatik olarak yapılacaktır.

•             Yerleştirme işlemi yapıldıktan sonra resmî ve özel okulların açık kalan kontenjanlarına ortaöğretim yönetmeliğinin nakil esasları doğrultusunda öğrenci kaydedilecektir.

İlk kez Kontenjanlar Tercih Yapacak Öğrenci Sayısından Fazla/58.738 kontenjan fazlalığı

•             Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), ortak sınavlar sonrası liselere yerleştirme için 1 milyon 332 bin 437 kontenjan ayrıldığını, ortak sınavlar sonrası liselere yerleştirilme yapılacak öğrenci sayısının da 1 milyon 273 bin 699’u olduğunu açıkladı. Bu durumda  6 okul türünde toplam 58.738 kontenjan fazlalığı görünüyor.

•             Okulların kontenjanlarının belirli oranlarda artırılmasına rağmen geçen yıla göre bu yıl sınava giren öğrenci sayısının fazla olduğu da dikkate alındığında kontenjan artışının ancak ikili öğretim ve sınıf mevcutlarının 40 ların üzerine çıkarılmasıyla gerçekleşebileceği düşüncesini ağırlık kazanıyor.

•             Liselere yerleştirme yapmak için Anadolu imam hatip liselerine 215 bin 136, Anadolu liselerine 451 bin 926, Anadolu meslek liseleri programlarına 630 bin 815, fen liselerine 25 bin 320, sosyal bilimler liselerine ise 9 bin 240 olmak üzere toplam 1 milyon 332 bin 437 kontenjanın ayrılması yerleştirmede ve sonrasında sıkıntı olmayacağı anlamına gelmez.

•             1 milyon 332 bin 437 kontenjanın yarıdan fazlası yani 845.951 i Anadolu imam hatip lisesi ve Anadolu meslek liseleri programlarına ayrılmış durumda. Özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde sıkıntı yaratabileceğini düşünüyorum.

Yerleştirme Sonuçlarının Açıklanması/22 Ağustos 2014

•             YEP ile öğrenci alan okulların yerleştirme sonuçları 22 Ağustos 2014 tarihinde açıklanacak ve öğrencilere sınav sonuç belgesi gönderilmeyeceğinden, http://www.meb.gov.tr

http://oges.meb.gov.tr ve https://e-okul.meb.gov.tr adreslerinden T.C. kimlik numarası ve okul numarasıyla birlikte sonuçlar öğrenilebilir.

Nakil İşlemleri

•             Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği hükümleri ve 2014 Yılı Ortaöğretim Kurumlarına Geçiş Uygulaması Tercih ve Yerleştirme e-Kılavuzuna göre, 2014-2015 eğitim öğretim yılında hazırlık sınıfına veya 9’uncu sınıfa kesin kaydı yapılmış olan öğrencilerin, açık kontenjan bulunan başka bir okula yerleştirmeye yönelik nakil talebinde bulunabilirler.

•             Bu durumda yerleştirme sonrası okullarda oluşan taban puana bakılmaksızın, başvuranlar arasında puan üstünlüğü esas alınarak sistem üzerinden otomatik olarak yerleştirme işlemleri yapılacaktır.

•             Yerleştirmeye yönelik nakil talepleri, öğrenci velisi tarafından öğrencinin kesin kaydının olduğu okul müdürlüklerine yapılacaktır.

•             25-28 Ağustos 2014 tarihleri arasında (saat 17:00’ye kadar) nakil müracaatları alınacaktır. 29 Ağustos 2014 saat 19:00’da nakil yerleştirme işlemleri tamamlanacaktır.

•             Yerleştirmeye yönelik nakil işlemleri benzer biçimde Eylül ayı sonuna kadar haftalık periyotlarla devam edecektir. Yerleştirmeye yönelik nakil müracaatları haftalık olup, her bir periyot için nakil müracaatı ayrı ayrı yapılacaktır.

 

Tercihlerimi Nasıl Yapmalıyım?

Resmi Kurumlara

• Sıralamanızı yüzdelik dilime göre yapmalısınız, yüzdelik dilimler puanlara göre çok az sapma gösterebilir.

• Puanınıza ya da yüzdelik diliminize güvenerek asla tek tercih yapmayınız.

• İlk tercihlerinize çekinmeden kendi yüzdelik diliminizden daha düşük yüzdelikleri yazabilirsiniz. Bunun sizin puan ve yüzdelik dilim açısından sonraki tercihlere girmenizi asla engel değildir.

• Tercih listesi hazırlarken yüzdelik dilim aralığını geniş tutulmalısınız.

• Tercihleri yaparken okulların kontenjanlarını dikkate alın, çünkü geçen seneye göre kontenjan arttıran okulların puanları düşebilir.

• Geçen yıl barajı geçen ve tercih yapan öğrenci sayısı 1 milyon 49 bin 293 iken, bu yıl sınava giren ve tercih yapacak öğrenci sayısı 1 milyon 273 bin 699. Dolayısıyla Geçen yıl bir yüzdelik dilime düşen öğrenci sayısı 10 bin 492 iken bu yıl bu arlıktaki öğrenci sayısı 12 bin 736. Geçen yıla göre her yüzdelik diliminde 2 binden fazla öğrenci var.

• Bu verilere bakarak 2013 ve 2014’deki aynı yüzdelik dilim, aynı başarı sırasına denk gelmediğini söylemek mümkün. Bu nedenle tercihlerinizde bir sorun yaşamamak için ilk 4 veya 5 tercihinizi daha çok istediğiniz okullara, 5 ile 10 tercihlerinizi yüzdelik diliminize yakın okullara geriye kalan diğer 4-5 tercih için de yüzdelik dilimi sizin yüzdelik diliminizden daha düşük olan okullara ayırmalısınız.

Özel Lise ve Özel Yabancı Kolejlere

Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sistemi kapsamında uygulanan 6 ortak sınavdan Türkçe, Matematik ile Fen ve Teknoloji derslerinden yapılan sınav sonuçlarına göre hesaplanan Özel Okullar Yerleştirme Puanı’na (ÖYP) göre öğrenci alan özel okullar için ön kayıt dönemi 4 Ağustos Pazartesi günü başladı.

Üç ön kayıt dönemi uygulanacak özel okullarda, 4-5 Ağustos’ta birinci ön kayıtlar alınıp 6-7 Ağustos’ta ise kesin kayıtlar yapılacak. İkinci ön kayıt dönemi 18-19 Ağustos’ta başlayacak hemen ardından kesin kayıtlar da 20-21 Ağustos’ta gerçekleştirilecek. Üçüncü ve son kayıt dönemi de 25-28 Ağustos tarihlerinde gerçekleşecek. 1 Eylül’den itibaren son kayıt dönemi de Özel Okullar Kayıt Komisyonu tarafından alınacak karara göre belirlenecek.

Bütün başvurular kayıt olunmak istenen okula yapılacak

• Adaylar puanı tutan birden fazla okula ön kayıt yaptırabilirler.

• Özel okullara ön kayıtlar, elektronik ortamda, fax göndermek sureti ile veya bizzat okullara giderek yapılabilmektedir.

•  Kesin kayıt günlerinde özel okullar velilerden öğrencinin kimlik fotokopisini, 2 resmini ve öğrencinin okuduğu 8. Sınıf numarasını istemektedirler.

Özel Okullar Tercih ve Yerleştirme Takvimi resmi kurumlar için yerleştirmelerinin 22 Ağustosta açıklanmasından sonra hareketleneceği kesin. Robert, Üsküdar Amerikan gibi puanları en yüksek birkaç okulu isteyen kararlı veliler dışında ilk iki kayıt döneminde velilerin özel okullara ücretli kayıt yaptırması zor görünüyor.

Veliler öncelikle resmi okullara olan yerleştirmeleri bekleyeceklerdir. Bugün hem devlete hem de özel okula bir arada kayıt yaptırmak demek özel okuldan kaydınızı geri almak istediğinizde yıllık eğitim ücretinin %10 luk bir bölümünün kaybını göze almak demektir.

Kararsız veliler, başarılı çocuklar ve gelir düzeyi yeterli olmayan veliler için bu süreçte 25 Ağustosu bekleyeceklerdir. Özel Okullar Birliğine bağlı 6 ildeki 80 okul kontenjanlarını doldurabilmek için Ortaokuldan yetiştirdikleri öğrencilerinin yanına başarılı öğrenciler yerleştirmek istemektedirler doğal olarak. Ancak görünen ve doğru olan o ki TEOG da %5’lik dilimden burslu öğrenci almak yerine daha çok kendi belirledikleri kriterlere göre daha başarılı öğrencileri kurumlarına çekmeye çalışmaktadırlar.

Geçen yılın ÖSYM istatistiklerinde İstanbul’da Üniversite sınavına giren Devlet ve Özel Liselerdeki öğrenci sayılarına bakıldığında Özel Liselerin mezun ettikleri öğrenci sayılarının epey azaldığını görebilmek mümkün. Özel Okulların eğitimdeki payının % 4-5’lere çıkmaya başladığı günümüzde özel ana-ilk ve ortaokulların öğrenci kapasitelerinin Özel ve Yabancı Kolejlere göre daha iyi olduğu anlaşılıyor.

Yabancı Özel Okulların da benzer durumda olduğunu söylemek yanlış olmaz. Birkaçı dışında öğrenci bulmakta zorlandıkları söylenebilir. Bu yılki taban puanları ile önceki yıllardaki puanlara bakıldığında birinci kayıt dönemi ile 2. hatta 3. kayıt dönemlerinde ciddi puan düşüşleri olmaktadır. Bu okullara gitmek isteyen öğrenciler ya da onları yönlendiren veliler için de beklemede kalmak ve 25 Ağustos’a odaklanmaları anlamlı görünüyor.

2014-2015 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI
ÖZEL YABANCI OKULLAR I.ÖNKAYIT DÖNEMİ TABAN PUANLARI

2013-2014′ TE  T.P
NE KADAR DÜŞTÜ

OKULUN ADI

BULUNDUĞU İL

CİNSİYET

ÖĞRETİM SÜRESİ

ÖĞRETİM DİLİ

2014-2015
I. KAYIT DÖNEMİ
TABAN PUANLARI

2013-2014
I. KAYIT DÖNEMİ
TABAN PUANLARI

I. KAYIT DÖNEMİ
TABAN PUANLARI

II. KAYIT DÖNEMİ
TABAN PUANLARI

HZ.

LİSE

1

AMERİKAN ROBERT LİSESİ

İST.

KIZ

1

4

İngilizce

795.000

683

683

680,434

2

AMERİKAN ROBERT LİSESİ

İST.

ERKEK

1

4

İngilizce

795.000

683

683

680,434

3

ÜSKÜDAR AMERİKAN LİSESİ

İST.

KIZ

1

4

İngilizce

790.000

677,72

677,72

665

4

ÜSKÜDAR AMERİKAN LİSESİ

İST.

ERKEK

1

4

İngilizce

790.000

677,72

677,72

665

5

ALMAN LİSESİ

İST.

ERKEK

1

4

Almanca

775.000

681

681

670

6

ALMAN LİSESİ

İST.

KIZ

1

4

Almanca

770.000

7

İZMİR AMERİKAN KOLEJİ

İZM.

KARMA

1

4

İngilizce

770.000

630

630

590

8

TARSUS AMERİKAN KOLEJİ

İÇEL

KIZ

1

4

İngilizce

760.000

600

600

520

9

TARSUS AMERİKAN KOLEJİ

İÇEL

ERKEK

1

4

İngilizce

760.000

600

600

520

10

NOTRE DAME DE SİON FRANSIZ LİSESİ

İST.

KARMA

1

4

Fransızca

750.000

647

647

645

11

SAİNT BENOİT FRANSIZ LİSESİ

İST.

KARMA

1

4

Fransızca

750.000

647

647

615

12

SAİNT JOSEPH FRANSIZ LİSESİ

İST.

KARMA

1

4

Fransızca

750.000

647

647

645

13

SAİNT MİCHEL FRANSIZ LİSESİ

İST.

KARMA

1

4

Fransızca

750.000

647

647

540

14

SAİNTE PULCHERİE FRANSIZ LİSESİ

İST.

KARMA

1

4

Fransızca

750.000

647

647

625

15

SANKT GEORG AVUSTURYA LİSESİ VE TİCARET OKULU (Lise Blm.)

İST.

KARMA

1

4

Almanca

750.000

680

680

670

16

İTALYAN LİSESİ

İST.

KARMA

1

4

İtalyanca

730.000

670

670

620

17

SANKT GEORG AVUSTURYA LİSESİ VE TİCARET OKULU (Ticaret Blm.)

İST.

KARMA

1

4

Almanca

720.000

660

660

655

18

GALİLEO GALİLEİ İTALYAN LİSESİ

İST.

KARMA

1

4

İtalyanca

700.000

660

660

630

19

İZMİR ÖZEL ST. JOSEPH FRANSIZ LİSESİ

İZM.

KARMA

1

4

Fransızca

700.000

590

590

530

Yabancı Özel Okullardan sadece Robert Kolej öğrenci kapasitesini 10+10=20 öğrenci artırırken pek çoğu kontenjanlarını sabit tutmayı yeğlemiş görünüyor. Sankt Georg Avusturya Lisesi ve Ticaret Okulu (Lise Blm.), Tarsus Amerikan Koleji, Galileo Galilei İtalyan Lisesi ve Sainte Pulcherie Fransız Lisesi geçen yıla göre öğrenci kontenjanlarını azalttıkları görülüyor. Hem kontenjan durumları hem de 2. hatta 3. kayıt dönemlerinde ciddi puan düşüşleri nedeniyle bu okulları tercih etmek isteyen velilerin sabretmelerinde yarar var.

2014-2015 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI
ÖZEL YABANCI OKULLARIN KONTENJANLARI

OKULUN ADI

BULUNDUĞU İL

CİNSİYET

ÖĞRETİM SÜRESİ

ÖĞRETİM DİLİ

2014-2015 KONT.

2013-2014 KONT.

FARK

HZ.

LİSE

1

AMERİKAN ROBERT LİSESİ

İST.

KIZ

1

4

İngilizce

112

102

10

2

AMERİKAN ROBERT LİSESİ

İST.

ERKEK

1

4

İngilizce

112

102

10

3

ÜSKÜDAR AMERİKAN LİSESİ

İST.

KIZ

1

4

İngilizce

84

84

0

4

ÜSKÜDAR AMERİKAN LİSESİ

İST.

ERKEK

1

4

İngilizce

84

84

0

5

ALMAN LİSESİ

İST.

ERKEK

1

4

Almanca

80

130

0

6

ALMAN LİSESİ

İST.

KIZ

1

4

Almanca

50

7

İZMİR AMERİKAN KOLEJİ

İZM.

KARMA

1

4

İngilizce

156

161

-5

8

TARSUS AMERİKAN KOLEJİ

İÇEL

KIZ

1

4

İngilizce

24

48

-24

9

TARSUS AMERİKAN KOLEJİ

İÇEL

ERKEK

1

4

İngilizce

24

48

-24

10

NOTRE DAME DE SİON FRANSIZ LİSESİ

İST.

KARMA

1

4

Fransızca

132

132

0

11

SAİNT BENOİT FRANSIZ LİSESİ

İST.

KARMA

1

4

Fransızca

196

196

0

12

SAİNT JOSEPH FRANSIZ LİSESİ

İST.

KARMA

1

4

Fransızca

198

198

0

13

SAİNT MİCHEL FRANSIZ LİSESİ

İST.

KARMA

1

4

Fransızca

105

105

0

14

SAİNTE PULCHERİE FRANSIZ LİSESİ

İST.

KARMA

1

4

Fransızca

92

96

-4

15

SANKT GEORG AVUSTURYA LİSESİ VE TİCARET OKULU (Lise Blm.)

İST.

KARMA

1

4

Almanca

80

100

-20

16

İTALYAN LİSESİ

İST.

KARMA

1

4

İtalyanca

84

84

0

17

SANKT GEORG AVUSTURYA LİSESİ VE TİCARET OKULU (Ticaret Blm.)

İST.

KARMA

1

4

Almanca

20

20

0

18

GALİLEO GALİLEİ İTALYAN LİSESİ

İST.

KARMA

1

4

İtalyanca

50

72

-22

19

İZMİR ÖZEL ST. JOSEPH FRANSIZ LİSESİ

İZM.

KARMA

1

4

Fransızca

75

72

3