Tarih, Felsefe ve Çevre Kulübü Öğrencilerimiz Akgün İlhan’la Söyleşti

2615

Levent Yerleşkemizde Tarih, Çevre ve Felsefe Kulübü öğrencilerimiz, 2 Kasım Cuma günü Akgün İlhan ile buluştu. “Yeni Bir Su Politikasına Doğru: Türkiye’de Su Yönetimi, Alternatifler ve Öneriler” adlı kitabın yazarı ve 2012 yılından bu yana Açık Radyo’da devam eden Sudan Gelen adlı programın hazırlayıcısı ve sunucularından olan İlhan, “Yeryüzü Demokrasisi; Ekolojik Sorunlar, Toplumsal Temelleri ve Yansımaları” konulu Felsefe Amfimizde bir söyleşi gerçekleştirdi.

“Yeryüzü Demokrasisi; Ekolojik Sorunlar, Toplumsal Temelleri ve Yansımaları” adlı söyleşi, Sosyal Bilimler ve Felsefe Bölümü kulüplerinin ortak etkinliği olarak düzenlendi. Sosyal Bilimler alanında çalışma yapan “kardeş kulüpler” olarak, uğraş alanlarının ne kadar ortak olduğunu vurgulayan bu etkinlik öğrencilerimize, dünyamızın sorunlarını disiplinler arası bir perspektiften değerlendirme şansı verdi. Dünyanın sayılı Sosyal Bilimcilerinden Vandana Şiva’nın dile getirdiği “Yeryüzü Demokrasisi” kavramının; demokratik kültürün sadece insanlar ve toplumlar arasında değil, diğer canlı türlerini, suyu, taşı, toprağı da içerecek şekilde yeniden tanımlanması gerektiği vurgusu söyleşi boyunca temel teşkil etti.

Ekolojik sorunların tarihsel arka planını kavramak ve böylece, insan doğa ilişkisinde insanın kendisini tüm türlerin ve doğanın hükmedicisi olarak tanımladığı yapıların; sanayileşme sonrasında ve günümüzde neo-liberal politikalar yoluyla doğayla kurulan yağmaya ve yok etmeye dayanan ilişkinin inşa edilişine tarihsel bir perspektifle bakmayı öğrenen öğrencilerimiz, uygarlık-doğa ilişkisinin neden çoğunlukla doğanın feda edilmesiyle sonuçlandığı, günümüzde çevre ve etik sorunsallarını bağlantılı bir biçimde tartışma olanağı buldular.

Söyleşide, ekolojik sorun ve gündemlerin günümüz dünyasındaki kritik öneminden bahseden İlhan, günümüzden örneklerle insanın doğaya müdahalesinin mantığını ve sonuçlarını tartışmaya açtı.

Böylece, Tarih, Felsefe ve Çevre konularının birbirleriyle bağlantılarının ne kadar derin olduğunu ve günümüz dünyasının sorunlarını analiz etmek istediklerinde tüm disiplinlerden nasıl faydalanmaları gerektiğini de kavradılar. Öğrencilerimiz bu etkinlikte “kardeş kulüpler” olarak kurdukları bağı, bundan sonraki çalışmalarında da sürdürmenin önemini fark ettiler.

 

Akgün İlhan; Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı’nı bitirdikten sonra, önce Hacettepe Üniversitesi Eğitim Programları bölümünde, sonra İsveç Enstitüsü bursu ile Lund Üniversitesi Uluslararası Çevre Bilimi ana bilim dalında yüksek lisanslarını tamamladı. UNESCO Su Bilimleri Bölümü’nde (Paris) tüm dünyada 100’den fazla büyük nehir havzasını kapsayan su yönetimine halk katılımı temalı “Çevre, Yaşam ve Politika için Hidroloji”(HELP) adlı bir projeyi yürüttü. 2005’te Barselona Otonom Üniversitesi Çevre Bilimleri ve Teknolojileri Enstitüsü’nde Politik Ekoloji dalında başladığı doktorasını tamamladı. Aynı dönemde Avrupa Birliği fonlu Bütünleşik Sürdürülebilirlik Değerlendirme Yöntem ve Araçları adlı projede araştırma görevlisi olarak çalıştı. İspanya’da Eco-union adlı STK’da profesyonellere yönelik eğitim programları veren Akgün, 2010’da Türkiye’ye dönerek Su Hakkı Kampanyası’nda (İstanbul) çalışmaya başladı.