STIMUN Kulübümüz Atina’da PSMUN Konferansı’ndaydı

2528

Levent Yerleşkemizden STIMUN (Şişli Terakki International Model United Nations) Kulübümüz 1 – 3 Mart tarihleri arasında Platon IB School Athens’de gerçekleştirilen PSMUN’19 konferansına katıldı.

Bu sene dokuzuncusu düzenlenen, 32 okul ve 6 farklı ülkeden gelen yaklaşık 600 öğrencinin katılımıyla gerçekleşen PSMUN’19 konferansının teması Demokrasi ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri” olarak belirlenmişti. Birleşmiş Milletler çalışmalarının simülasyon yoluyla öğretildiği, dünya sorunlarının ele alındığı bu konferansta öğrencilerimiz Yunanistan ve İrlanda’nın delegeliğini yaptı. Konferans süresince STIMUN Kulübü öğrencileri örnek davranışları ve yer aldıkları komitelerde göstermiş oldukları etkili performansları ile Terakki’yi başarıyla temsil etti.

PSMUN’19 konferansı öncesinde deneyimli MUN Kulübü öğrencileri ve takım kaptanları liderliğinde öğrencilerimiz birçok toplantı yaparak temsil edilecek ülkeler için ülke raporları hazırlayıp konferans süresince tartışılacak olan gündem maddelerini araştırdı. Sorun tespiti ve çözüm önerileri üzerine çalışmalar yaptılar. Bu çalışmalar sonucunda öğrencilerimiz yasa tasarısı taslaklarını oluşturmaya başladılar. Oluşturdukları taslakları kulüp saatlerinde tartışarak olası sorulara hazırlanıp eksiklerini giderdiler. Ayrıca Kulüp başkanları ve deneyimli MUN öğrencilerinden konferans prosedürleriyle ilgili kulüp saatinde pratik yapıp gerekli taktikleri aldılar.

Konferans süresince öğrencilerimiz kulis çalışmalarında hazırlamış oldukları yasa tasarı taslaklarını diğer katılımcılar ile paylaşarak daha da geliştirmeye ve detaylandırmaya çalıştılar. Gerekli oy çokluğunu sağlayan öğrenciler tasarı taslaklarını onay kurulundan geçirdikten sonra komitelerinde tasarı başkanlığı yaptılar. Uzun süren bu kulis çalışmalarından sonra, yasa tasarıları ile ilgili kürsü konuşmaları yaparak tasarılarını savunmaya çalışan öğrencilerimiz tasarılarını komite oylamasından geçirmeye çalıştılar.

Özel Komiteler Gündem Maddeleri:

Özel Komite: Demokrasi ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SPECON)

 • Eski Savaş Bölgelerinde Sürdürülebilir Kalkınmanın Sağlanması
 • E-demokrasinin Demokratik Prosedürlere Katılımı Artırma Aracı Olarak Teşvik Edilmesi
 • Otoriter Rejimler karşın Demokratik Hükümetlerin Teşvik Edilmesi
 • Dünya Çapında Güçlü, Sürdürülebilir ve Dengeli Bir Büyüme İçin Çalışmak

Özel Komite’de yer alan Mina Tüzün (9E) komitesinde Yunanistan’ı başarı ile temsil etmiştir. Savaş zamanında harap olan ülkelerde sürdürülebilir kalkınmayı garanti etmek konusunda hazırladığı tasarıya tasarı başkanlığı yaptı ve tasarısını başarıyla savunarak  20 kabul oyuna karşılık 2 ret ve 3 çekimser oy ile tasarısını oy çokluğu ile geçirdi. Ayrıca diğer konulardaki tasarı taslakları tartışılırken, 7 tane değişiklik önerisinde bulunup 6 tanesini kabul ettirdi.

Ekonomik ve Sosyal Konsey (ECOSOC)

 • Filistinli Kadınların Haklarının Korunmasının Sağlanması
 • Yasadışı Ürün Yetiştiriciliğiyle Mücadele
 • Ekonomik ve Sosyal Büyümeyi Desteklemek İçin Serbest Ticaretin Kullanımı Sorunu
 • Standart Mahkûm Muamelesi Sorunu

Ekonomik ve Sosyal Konsey’de yer alan Ozan Ölmez (9C) İrlanda delegesi görevini başarılı bir şekilde yerine getirdi. Serbest ticaret konulu çözüm önerisine tasarı başkanlığı yapmış ve 17 kabul, 3 ret, 4 çekimser oy alarak tasarısını başarı ile kabul ettirdi. Ayrıca Filistin’de kadın haklarının korunması, hapishane mahkumlarına yapılan muamele ve yasadışı tarım konularında üç çözüm önerisinin destekçisi oldu. Toplamda değişik yasa tasarılarına 6 değişiklik önerisinin 5 tanesi kabul ettirip, komitesinde takdire değer delege seçildi.

Çevre Komisyonu (EC):

 • Uluslararası Firmalar Tarafından Zehirli Atık Boşaltma konusu
 • İklim Mühendisliği sorunu
 • Yeşil Ekonomiyi Teşvik Etmek
 • Çatışmaların Çevre Üzerindeki Etkilerini En Aza İndirme

Çevre Komisyonun’da bulunan iki öğrencimiz Yunanistan delegesi Doruk AVŞAR (Hazırlık A) ve İrlanda delegesi olan Emre KUTLUSAN (9G) olmuştur. İki alt komisyona ayrılan bu komitede İrlanda ve Yunanistan delegelerimiz Çevre Komisyonu konuları üzerine  destekleyici çalışmalar ve konuşmalar yapmıştır.

PSMUN’19 Genel Kurul Komiteleri Gündem Maddeleri:

Özel Politik ve Bağımsızlaşma Komitesi (SPECPOL)

 • Siyasi ve Ekonomik Yükümlülük Olarak Zorlayıcı Ekonomik Tedbirlerin Ortadan Kaldırılması
 • Büyük Göller Bölgesi’nde Anlaşmazlıkların Çözümü
 • “Two Chinas” Sorunu

Özel Politik ve Bağımsızlaşma Komitesi’nde yer alan Yunanistan delegemiz Pırıl Orhun (10C) ve İrlanda delegemiz Eren Korkut (10C) oldu. Yunanistan’ın Büyükelçiliğini de üstlenen Pırıl Orhun birlikte hazırladıkları Büyük Göller Bölgesi’nde Anlaşmazlıkların Çözümü konulu yasa tasarısına İrlanda delegesinin de destekleriyle başkanlık yapıp oy çokluğu ile kabul ettirmeyi başardı. Ayrıca Yunanistan Büyükelçimiz olan Pırıl Orhun Uluslararası Adalet Divanında (ICJ) şahitlik görevine davet edildi ve orada da başarılı bir şekilde görevini yerine getirdi.

Silahsızlanma ve Uluslararası Güvenlik Komitesi (DISEC):

 • Havayolu Güvenliği Politikalarında İşbirliğinin Geliştirilmesi
 • Afrika Bölgesi’ndeki Vekâlet Savaşları
 • Silahlı Grupların Finansmanlarının Düzenlenmesi

Silahsızlanma ve Uluslararası Güvenlik Komitesi’nde görev alan Yunanistan delegemiz Damla Gül (10A) ve İrlanda delegemiz Ayşe Oral (10F) oldu. Ayşe Oral aynı zamanda İrlanda büyükelçiliğini de üstlenip İrlanda delegasyonuna da gerekli destekleri verdi. Afrika’daki velayet savaşları, devlete bağlı olmayan silahlı örgütlerin finansmanları ve havacılık güvenliği yasaları hakkında tartışmalar gerçekleştirildi. Özellikle devlete bağlı olmayan silahlanmış örgütlerin finansmanları konusunda delegelerimizin bulduğu çözümler çoğu delegasyon tarafından beğenilmiş ve üstüne ekleme veya geliştirme yapma gereği bile duyulmadan yasa taslağına eklendi.

Sosyal, İnsani ve Kültürel Komite (SOCHUM):

 • Mültecilerin İnsan Kaçakçılığından Korunması
 • Özgürlüğün Yargısız Yoksun Bırakılmasıyla Mücadele
 • Kadınların Yönetim ve Karar Vermeye Katılmasının Desteklenmesi

Sosyal, İnsani ve Kültürel Komitesinde yer alan delegelerimiz Yunanistan’ı temsilen Barış Koyuncu (Haz A) ve İrlanda’yı temsil eden delegemiz Yiğit Aslan (10E) oldu. Kadınların Yönetim ve Karar Vermeye Katılmasının Desteklenmesi ve Mültecilerin İnsan Kaçakçılığından Korunması konularında hazırladıkları yasa tasarılarını başka ülkelerden delegelerle birleştirerek bu konularda tasarı başkanlarına destek oldular.

Siyasi Komite:

 • UNDPKO’nun Hukuki Sorumluluğu
 • Birleşmiş Milletlerde Adalet İdaresi Başkanlığı
 • Uluslararası Terörizmle Mücadeleye İlişkin Yasal Önlemler

Siyasi Komite’de yer alan delegelerimiz Sıla Çağlar (Fen10) ve Dilay Şahinler (Fen 10)  oldu. Yunanistan ve İrlanda delegelerimiz komitelerinde aktif olarak katılım sağladılar. Yunanistan’ı temsil eden delegemiz Sıla Çağlar her üç konuda da hazırlamış olduğu yasa tasarılarıyla komite konularında konuşmalar yapıp etkili oldu.

MUN’un Öğrencilerimize Kattıkları…

STIMUN Kulübünde deneyimli sayılan Pırıl Orhun bu konferansın ona neler kattığını şu şekilde anlattı: PS-MUN benim için ilk değil ama yepyeni bir deneyimdi. Bu konferans benim beşinci konferansımdı. Benim için özeldi çünkü bu konferans tam olarak kendimi bulduğum konferans oldu. Yunanistan büyükelçisini temsil etmekten büyük  bir onur duydum ve Yunanistan’ı bir Türk kızı olarak temsil ettim, bu da farklılıklarımızı nasıl bir kenara bırakabileceğimi gösterdi. Dürüst olmak gerekirse, Yunanistan Büyükelçiliği rolünü elde etmeyi hiç beklemiyordum ama gerçekten istediğim ve hayalini kurduğum bir şeydi. MUN Kulübü sayesinde  siyaset okumak istediğimi keşfettim  ve bu konferansta bir kez daha bana siyasete dahil her konuyu sevdiğimi gösterdi. Elde ettiğim kazanımların yanı sıra yeni arkadaşlar da  edindim Yunanistan’a birlikte  gittiğim ve konferansta tanıştığım insanlarla arkadaş oldum. Her yönden tamamen yeni bir deneyimdi ve her saniyesinden zevk aldığımı açıkça söyleyebilirim ve ayrıca bakış açımı da tamamıyla yeniden şekillendirmeme sebep oldu. Bununla beraber  Yunanca diline aşık oldum ve Yunanca öğrenmeye başladım. Bir MUN konferansının bana bu kadar çok şey katacağını hiç düşünmemiştim.”

Daha önce JMUN deneyimi olan Dilay Şahinler ilk MUN konferansı ile ilgili duygu ve düşüncelerini şu sözlerle ifade etti: Bu sene katıldığımız PSMUN deneyimi bana bir çok şey kattı. Benim için çok sıradışı bir deneyimdi. Birçok farklı yerden birçok farklı ülkeden katılım olan bu konferansta birçok arkadaş ve yeni fikirler edindim. Katıldığım ilk konferans olmasından dolayı başlarda konuşmaya çekinsem de daha sonradan fikirlerimi, yaptığım konuşmalarla ifade etme fırsatı buldum. Kendi okulumdan arkadaşlarımla da daha samimi olmama fırsat verdi bu gezi. Yunanistan’nın Atina şehrini hep birlikte çok keyif alarak gezdik. Benim için çok eşsiz, ömür boyu hatırlayacağım bir deneyim oldu.”

Ayrıca STIMUN Kulübüne bu yıl katılan Ozan Ölmez, komite başkanları tarafından takdire laik görüldü. Konferans sonrasında “İlk konferansım olmasına ve diğerlerine göre biraz daha zor bir komite seçmeme rağmen o kadar zorlanmadım. Tartışılan çözüm önerileri sorunları yaratan durumlar ve olası çözümler hakkında fikir edinmemi sağladı. Aralarda komitedeki diğer delegelerle arkadaşlık kurma fırsatı da buldum.” dedi

Son olarak yine bu sene kulübümüze katılan Damla Gül‘ün ilk MUN deneyimi ile ilgili söyledikleri: Öncelikle bu benim ilk MUN deneyimimdi. Benim komitemde iki kişiydik ve gitmeden hazırlık yapmıştık ona rağmen ilk gittiğimizde çok heyecanlı ve gergindim.  İlk konferansım olduğundan daha çok gözlem yapıp istediğim kadar katılamamış olsam da, konferansın bir parçası olmak çok hoşuma giden bir deneyim oldu. Başlarda yaptığım strese hiç değmediğini ve aslında katılınca çok eğlenceli olabileceğini anladım. Okulun MUN Kulübünde yaptığımız tartışmaların faydasını gördüğümü söyleyebilirim çünkü diğer ilk kez katılan delegelere kıyasla konulara daha hakimdik. İlk deneyimimi böyle bir yerde yaşamaktan çok mutluyum, emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum.”