Terakkili Gençler Dünya Kadınlar Günü’nde Kadınlar ve Erkekler Üzerine Tartıştı

2587

Levent Yerleşkemizde gönüllü lise 11. sınıf öğrencilerimiz, Sosyal Bilimler ve Felsefe Bölümümüzün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde toplumsal cinsiyet rolleri üzerine düzenlediği bir atölyeye katıldı. Felsefe Öğretmenimiz Gamze Kanımdan ve Bölüm Başkanımız Mine Koçak Yalaz’ın yürüttüğü atölyede amaç, kadınlık ve erkekliğe ilişkin kalıp yargıları ve beklentileri fark etmek ve tartışmaktı.

Atölyenin ilk bölümünde, öğrencilerimiz arasından gönüllü olan 3 kız 3 erkek öğrenci, erkek-erkek/kız-erkek ve kız-kız şeklinde grup oldular. Gruplardan sırasıyla “mutlu bir çift”, “aralarında sorun olan bir çift” ve “çocuklu bir çift” fotoğrafı vermeleri istendi. Her bir fotoğrafta her grupta kız ve erkek öğrencilerin, “mutlu kadın”, “mutlu erkek”, “mutlu çift”, “mutlu kız çocuğu”, “mutlu erkek çocuğu”, “mutlu çocuklu çift” gibi pozları tek tek sorgulandı. Fotoğraf imgesini beden diliyle anlatabilmek için öncelikle zihnimizdeki klişelere yöneldiğimiz için, kadınlık ve erkeklik hakkında yürütülecek bir tartışma için bolca malzeme oluşturan pozlar, öğrencilerin hem önyargılarıyla yüzleşmeleri, hem de eğlenerek tartışmalarını sağladı.

İkinci bölümde, önce kariyer sahibi bir kadının öncelikli görevini yemek yapmak olarak gösteren bir reklam filmi, ardından “erkekler ağlamaz” ifadesini sorgulayan bir kısa film izlendi ve tartışıldı.

Değerlendirme bölümünde, toplumda kadın ve erkeklere yüklenen rollerin, hem kadınlar hem de erkekler için sınırlandırıcı yönlerinin üzerinde duran öğrencilerimiz, eşitliğin her iki cins açısından da büyük kazanımları olduğu sonucuna vardı.

Atölye boyunca öğrencilerimiz saptama, yorum ve sorularıyla dinamik bir paylaşma ve tartışma ortamı kurdular.