Psikolojik Danışmanlarımız, “Sağlıklı Bağlanma” Seminerlerinde Velilerimizle Bir Araya Geldi

146

Her iki yerleşkemizde 30 Ekim ve 7 Kasım tarihlerinde düzenlenen “Sağlıklı Bağlanma” konulu seminerlerde psikolojik danışmanlarımız ve velilerimiz bir araya geldi.

Levent Yerleşkemizde Anaokulu Psikolojik Danışmanı Almina Gül En ve Tepeören Yerleşkemizde Anaokulu Psikolojik Danışmanı Yelda Arslan’ın katılımıyla gerçekleşen seminerlerde, velilerin kendi ebeveynleriyle yaşadığı deneyimlerden, çocuklarının okula uyum sürecine uzanan paylaşımlar yapıldı.

Seminerde psikolojik danışmanlarımız, bağlanmanın, bebekle birincil bakım veren arasında gelişen ve bebekte temel güven duygusunu yerleştiren bağ olduğuna dikkat çekerek, bu bağın yaşam boyu farklı insanlarla tekrar tekrar kurulduğunu söyledi.

Okul öncesinde, evinden ayrılıp bir birey olarak yaşıtlarıyla sosyal yaşama adım atan çocuğun, anne babasından uzak kalmayı bu bağa yaslanarak tolere edebildiğini, öğretmenleri ve arkadaşlarıyla bu sayede yeni bağlar kurabildiğini ifade etti.