Okul Seçimine Dikkat

2635

Okul seçiminde anne babaların çocuklarının özelliklerini iyi bilmeleri ve kendi hayallerinin peşinden değil çocuklarının gerçeğinden hareket etmeleri öneriliyor.

Çocuklarının iyi bir egitim almasını isteyen veliler açısından her yılın Nisan ve Mayıs ayları zorlu bir sürecin baslangıcını ifade ediyor. Çocuklarına iyi bir egitim saglamanın yanı sıra kaliteli bir sosyal çevre edinmesini de hedefleyen velilerin okul tercihlerinde nelere dikkat etmesi gerektigini Terakki Vakfı Okulları Rehberlik Uzmanı Alpaslan Dartan sıraladı:

BİR BÜTÜN OLARAK DÜŞÜNÜLMELİ: Okul yasamı çocugun ve gencin edindigi deneyimlerin gelistirilmesine fırsat tanıyan bir alan olarak tanımlanabilir. Her ne kadar okul, akademik ögrenmelerin asıl hedef olarak kondugu bir yasamsal alan olsa da, onu var eden ögretmen, ögrenci ve veliler olmadan düsünülemez. Okulu, okul yapan, bir yandan kapsayan ve çevreleyen kendi fiziksel alanı iken (okul binası, bahçesi, sınıfları vs), bu fiziksel alanın canlı, isler ve islevsel kılan ise ögrencinin ve ögretmenin varlıgıdır. Ögretmenlerle ögrenciler arasındaki bu iliski kusaklar arası bir alısverisi simgeler, okulları da dünden bugüne bugünden gelecege tasıyan bu alısverise tanıklık eden ögrencileri ve ögretmenleridir.
PSİKOLOJIK HAZIRLIK DA ÖNEMLİ Okula baslama kronolojik bir süreci ifade etse de içerisinde sosyal, duygusal ve ruhsal olan pek çok degiskeni barındırır. Bu nedenle her anne baba okula baslama yası gelmis çocugu için dogru karar verme asamasında tereddüt yasar. Çünkü biyolojik yasın uygun olması çocugun okula baslaması için yeterli kosul degildir. Önemli olan bilissel, sosyal, duygusal ve ruhsal yönden yas düzeyinin beklentilerini yerine getirebilecek okul olgunluguna sahip olmasıdır.
TÜM BEKLENTİLER KARŞILANAMAZ:Devlet ya da özel, hangi okul seçilirse seçilsin çocugun okul yasamı sırasında ailelerin beklentilerinin tümünün karsılanması mümkün degildir. Anne babanın yetistigi çevre, egitim seviyesi, is hayatı ve edindigi yasam tecrübesi bu beklentileri büyütür ve çogaltır. Bu nedenle de her ailenin iyi okul kavramı birbirinden farklılık gösterir.
ÇOCUKLARINIZI İYİ TANIYIN: Çocuktan çocuga da iyi okul kavramı farklılık göstermektedir. Kimi çocuk için sıkı disiplinli, akademik olarak ögrenciyi zorlayan ve destekleyen okullar tercih nedeni olabilirken kimi çocuk için de daha rahat, sosyal yönü gelistiren okullar daha uygun seçenekler olabilmektedir. Bu nedenle okul seçiminde anne babaların karar vericiler olarak çocuklarının özelliklerini iyi bilmeleri ve kararlarını verirken kendi hayallerinin pesinden degil çocuklarının gerçeginden hareket etmeleri önem kazanır.
BÜTÜNSEL GÖZLE BAKILMALI:Bugün ülkemizde giderek bozulan egitim sistemi ile özellikle büyük sehirlerde artan kaliteli egitim sorunu, egitim sistemine bütünsel bir gözle bakılmasını ve dönüsümü zorunlu kılıyor. Anahtar kelime ise bu iyi okullarla ögrencilerin “gerçek hayatta karsılasabilecekleri durumlarda sahip oldukları bilgi ve becerileri kullanabilme becerileriyle donanmalarını saglamak” oluyor.
SÜREÇ PROGRAMLANMALI: Anaokulundan üniversiteye günümüzün ve gelecegin egitim kurumlarının bu beklentiyi karsılayabilmesi için gelistiren bir egitim anlayısına ve felsefesine sahip olması ve yasam basarısının bilincinde olarak egitim süreçlerini programlaması ve sürdürmesi gerekmektedir.
OKUL TANITIMLARINA KATILIN:Son yıllarda birçok okul velilere bu önemli karar asamasında yardımcı olmak ve aynı anda çok sayıda anne-babaya kurumunu tanıtmak amacıyla “Okul Tanıtım Günleri” düzenlemektedir. Genellikle egitim-ögretim yılının ikinci döneminde Mart, Nisan ve Mayıs aylarında gerçeklesen bu toplantıların tarihlerini yazılı ve görsel basından takip edebilirsiniz.
OKULU ZIYARET EDİN: Anne babalara bu genel toplantıların yanında çocukları için düsündükleri okulları mutlaka ziyaret etmelerini ve yüz yüze bilgi almalarını öneriyoruz. Okul ziyaretlerini, okulda egitim- ögretimin oldugu zamanlarda yapılması velilere mümkün olabildigince her seyi gözlemleme fırsatı vermektedir. Ilk izleniminiz sizin için önemli bir ipucudur bu nedenle ayrıntıları kaçırmamaya çalısın.
ÖĞRETMEN KADROSUNU İNCELEYİN: Sürekli egitime inanan gerek bireysel gelisim gerekse kurumsal gelisim açısından ögretmenine olanaklar sunan kurumlar ögrencilerine de deger verir. Kurumda çalısan ögretmen ve yardımcı personelin mutlu ve islerini severek yapıyor olmaları da onların verimlerini artırır.
PDR SERVİSLERİ DE KRİTERDİR: Bir egitim kurumunda egitime destek birimlerin bulunup bulunmadıgı veliler için önemli bir tercih nedeni olmalıdır. Psikolojik Danısma ve Rehberlik Servisi uzmanları ögrenci psikolojisinden hareket eden ve gelisim psikolojisinin uygulama alanlarından destek alan çalısmaları ile ögrenciyi tanıma, yönlendirme ve bilgi sunma çalısmalarıyla hem ögrenciye hem de veliye önemli hizmetler sunmaktadır. Okuldaki PDR uzmanlarının sayısı, alan mezunu olmaları, deneyimleri, ilgilendikleri ögrenci sayıları velilerin ilgi alanına girmelidir.
ÖZEL ÖGRENCİLERLE ÇALIŞMA:Ülkemizde farklı ve özel ögrencilere yönelik çalısmalar yeterince gelisme alanı bulamamıstır. Pek çok okul yeni yeni üstün yetenekli çocukların gelisimleri ve egitimleriyle ilgilenmeye baslamıstır. Özellikle özel okulların Psikolojik Danısma ve Rehberlik Servislerine baglı çalısan destek birimler olusturdugunu görmekteyiz. Bu birimler hem ögrenme güçlügü olan ögrencilerle hem de üstün yetenekli çocuklarla çalısmaya baslamıslardır. Anne babalar çocuklarının özel durumlarının farkında olmayabilirler. Okullar ögrencilerinin bu farklılıklarını görüp gerekli yönlendirmeleri yapmalıdırlar.
YABANCI DİL EĞİTIMİ: Özellikle özel okul arayısında olan anne babaların tercihlerini etkileyen en önemli unsurlardan birisi çocuklarına yabancı dil becerisinin kazandırılmasıdır. Bu konuda yerli ya da yabancı okulların mezunlarının Orta Ögretimde ya da Üniversite düzeyinde hazırlık sınıflarını atlama yüzdeleri anne babalar için önemli bir referans olabilir.
SOSYAL ETKİNLİKLER: Pek çok yasanmıs basarı öyküsünün bir yerinde okul yıllarında gerçeklestirilen sosyal ve sportif aktivite mutlaka yer alır. Hatta bu var oluslar hem o günün hem de gelecegin insasında önemli referans kaynakları olurlar. Okul takımında oynamak, takımın kaptanlıgını yapmak, ögrenci birligine seçilmek veya baskanı olmak, okul gazetesi çıkarmak ya da tiyatro sahnesinde yer almak. Okul, ögrenciyi akademik yönden gelistirmeyi hedeflerken spordan sanata her alanda beslemeli ve gelistirmelidir.
EĞİTİM TEKNOLOJİLERİNİN KULLANIMI: Özel okullar ile devlet okulları arasında hem program hem de egitim araç gereçlerinin donanımı bakımından çok farklılıklar bulunmaktadır. Özel okullar arasında da nicelik ve nitelik açısından benzer farklılıklar bulunabilmektedir. Teknolojik sınıf donanımları, internet baglantısı, akıllı tahta kullanımı gibi pek çok araç gereç egitim ortamında ögrenme ve ögretme sürecini olumlu etkilemektedir. Bu tür donanımları okul ortamlarını gezdiginizde görme sansınız bulunmaktadır.
ÖLÇME VE DEGERLENDIRME BİRİMİ: Ögrenme süreçlerinin tasarlanması, planlanması, programa uygun ögrenme materyallerinin ve ölçme araçlarının gelistirilmesi süreci üzerinde durulması gereken önemli bir kriterdir. Pek çok okulda bu birimler ya yoktur ya da göstermelik olarak mevcuttur.
KÜTÜPHANE: Kitap, dergi, süreli yayınların sayısı ve yayınlarının ulastıgı kitle, bir okulun egitime bakısını gösterir. Kütüphaneyi ziyaret etmeniz size bir fikir edinme fırsatı yaratacaktır.
KAMUOYU ALGISI: Bir egitim kurumunun ismi farklı özellikleriyle kamuoyunda bir deger yaratır. Yaratılan bu algı eger olumlu ise o kuruma güven duyulabilir.
ÜST ÖGRENIME HAZIRLIK: Bir üst programa hazırlık çalısmalarının profesyonelce yürütülmesi, akademik ve sosyal alanlarda danısmanlık hizmetlerinin bulunması, Ortaögretime ve Yüksekögretime yönelik rehberlik hizmetlerinin kalitesi de okul seçiminde dikkat edeceginiz kriterler arasında yer almalıdır.
VELİ-OKUL İŞBİRLİĞİ: Veli ile dogru sekilde ve dogru zamanda kurulan iletisim ve isbirligi kurulması bir okulun önemli artılarındandır. Sınırlarını ve sorumluluklarını bilerek gerçeklestirilecek bilgi alısverisleri ögrenci basarısını artıracak, güven ortamını pekistirecek özelliklerdir. Gerektigi kadar açık ve seffaf egitim kurumu sorumlulukların esit paylasımını da beraberinde getirir.
LİSTEYİ GENİŞLETİP DARALTABİLİRSİNİZ: Belirtilen tüm bu kriterler çocugunuzun her yönüyle dogru seçilmis bir kurumda egitilmesi için önemli birer degisken. Sizler çocugunuzun özelliklerini bilerek ve bir öncelik sıralaması yaparak bu listeyi kendinize göre daraltabilir veya genisletebilirsiniz. Anne-babalık sadece fizyolojik bir bag degildir, içerdigi yogun duygusal bag ile her kosulda vazgeçilemeyen kosulsuz bir baglılıktır. Bu baglılık, çocuklar için okul seçimini dogru yapmak ile baslamadıgı gibi mezuniyetlerini görmekle de bitmeyecektir.

Haber 08 Mayıs 2014 tarihinde Sabah gazetesinde yayımlanmıştır.