Öğretmenlerimizden Türkçenin Eğitim-Öğretim Kurultayında Atölye

2767

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretmenlerimizden Dilek Özçelengir ve Zahide Göktürk, 1 Ekim Perşembe günü İstanbul Üniversitesi’nin gerçekleştirdiği 8. Uluslararası Türkçenin Eğitimi – Öğretimi Kurultayı’nda “Divan Edebiyatına Zamane Yaklaşımlar” başlıklı bir atölye çalışması yaptı.

Öğretmenlerimizin Divan edebiyatı öğretiminde çağdaş metotları örneklediği atölye çalışmasında, Aktif Öğrenme ve Eleştirel Düşünme ilkelerinin üç basamağı olan  Beklenti Oluşturma,  Bilgi İnşa Etme ve  Birleştirme yöntemleriyle oluşturulan uygulamaları katılımcılarla paylaştı. Atölye, MEB 10. sınıf  Türk Edebiyatı dersinin kazanımlarında yer alan “İslam Uygarlığı Çevresinde Gelişen Türk Edebiyatı”nın altında Divan edebiyatı kazanımlarına uygun  olarak geliştirildi.

Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı ve öğretmenlerinden Dilek Özçelengir, atölye çalışmasının yanında “Birey Yetiştirme Sürecinde Dil ve Edebiyat Öğretimi” adlı panele de konuşmacı olarak katıldı. Özçelengir, konuşmasında Türkçe ve Türk Dili ve Edebiyatı eğitiminin hedefleri, günümüzün ihtiyaçları, eğitimde karşılaşılan aksaklıklar, metin inceleme, kitap okuma, entelektüel okuma, yaratıcı yazma, nitelikli okur yaratma, Türk Dilinin temel problemleri ve edebiyat öğretiminde karşılaşılan sorunlar ile ders programları ve ders kitapları konularında düşüncelerini dinleyicilerle paylaştı.