Öğrencimize “Geldikleri Gibi Gittiler” Şiiriyle İlçe İkinciliği

1839

Levent Yerleşkemizden ortaokul öğrencimiz Asya Nefesoğulları (8L), Beşiktaş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün ilçe genelinde ortaokul öğrencilerine yönelik düzenlediği “6 Ekim İstanbul’un Kurtuluşu” konulu şiir yarışmasında ilçe 2.si oldu.

Geldikleri Gibi Gittiler

1453’te Fatih’in gururla fethettiği İstanbul,

1918’de esir oldu yedi düvele,

Çanakkale’yi geçemeyenler,

Mondros’tan geldiler.

Gemiler Boğaz’a dizildi,

Topları saraya çevrildi.

Herkes üzgün, herkes susmuş…

Bir tek o, Mustafa Kemal dedi:

“Geldikleri gibi giderler! ’’

Minarelerin boynu büküldü,

Boğaziçi kan ağladı,

Selam durdu Osmanlı Paşaları,

İngiliz neferine.

Beş yıl esir yaşadı İstanbul.

İçindeki volkanı, gözündeki yaşı,

Göstermedi düşmana.

Yüreği Anadolu‘da,

Kurtuluşu bekledi.

6 Ekim 1923’te,

Lozan’dan sonra anladılar ki:

“Bu millet esir olmaz.’

 

Bir Fatih gibi girdi İstanbul’a,

Türk ordusuyla Şükrü Naili Paşa.

Dalgalandı bayraklar özgürlüğe, umuda…

İstanbul’u kurtardı,

Mustafa Kemal Paşa.

Asya Nefesoğulları (8L)